Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Global Compact

Global Compact powstało w 1999 roku z inicjatywy Kofiego Annana – ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ. Opiera się ono na dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw, stanowiąc platformę dialogu i nauki. Jest to forum wymiany wiedzy i doświadczenia oraz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Obecnie, Global Compact jest największą na świecie inicjatywą na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Do inicjatywy przystąpiło już ponad 12000 uczestników, w tym 8000 firm z 145 krajów.

Global Compact stanowi skierowane do biznesu wezwanie, aby w swojej działalności kierował się 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz promował ESG i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

Do Inicjatywy Global Compact może włączyć się każde przedsiębiorstwo (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw – zatrudniających do 10 osób), które zaangażuje się w implementację podstawowych zasad Global Compact. Inicjatywa ta jest dobrowolna i jako taka nie pobiera od swoich członków żadnych opłat. GC akceptuje jedynie donacje rządowe dla swojej głównej działalności.

Dowiedz się więcej:

Global Compact Polska

United Nations Global Compact

    Hasła encyklopedii na tę literę