Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to systematyczna procedura pozwalająca na zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, operacji lub instalacji przemysłowej oraz usług prywatnych lub publicznych, która określa i kwantyfikuje możliwości realizacji inwestycji prowadzących do uzyskania opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje o uzyskanych wynikach analiz w tym zakresie.

Definicja powyższa wskazuje, że audyt poza funkcją identyfikacji potencjału w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii, przy zachowaniu parametrów użytkowych i funkcji obiektu budowlanego, instalacji przemysłowej czy energetycznej, dostarcza również informacji o efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, służących poprawie efektywności energetycznej.

Pojęcie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jest rozumiane bardzo szeroko. Dla przedsięwzięć mniej złożonych proponuje się sporządzenie audytu uproszczonego. Przedsięwzięcia bardziej złożone, składające się w rzeczywistości z wielu przedsięwzięć wymagają wykonania audytu pełnego bilansowego.

Z uwagi na najczęściej spotykane rodzaje przedsięwzięć skutkujących zmniejszeniem zużycia energii można wskazać następujące typy audytów:

  • audyty energetyczne budynków (w tym budynków przemysłowych),
  • audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych,
  • audyty energetyczne źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
  • audyty energetyczne procesów technologicznych,
  • audyty elektroenergetyczne – optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynkach, instalacjach i wewnętrznych sieciach przesyłowych.

    Hasła encyklopedii na tę literę