Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Niezależna organizacja pozarządowa, której misją jest poprawa jakości życia społeczności lokalnych poprzez ich aktywizację, tworzenie możliwości rozwiązywania problemów, a także zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w finansowanie celów społecznie użytecznych, popularyzacja pożytków płynących z dobroczynności oraz wspieranie działań filantropijnych.

ARF prowadzi konkurs „Dobroczyńca Roku”, którego celem jest nagradzanie dobroczynności przedsiębiorców, popularyzowanie skutecznych form współpracy organizacji społecznych z firmami, akcji i programów charytatywnych, wolontariatu, aktywności obywatelskiej społeczeństwa.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce prowadzi również serwis internetowy Vademecum Dobroczyńcy skierowany do firm zainteresowanych samodzielnym wprowadzaniem strategii społecznej odpowiedzialności. Ponadto oferuje konsultacje, multimedialne prezentacje dla firm oraz bazę własnych publikacji związanych z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw.

Więcej info:
www.filantropia.org.pl

    Hasła encyklopedii na tę literę