Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Accountability Rating

Globalny indeks opracowany przez brytyjską organizację pozarządową Accountability we współpracy z firmą szkoleniową csrnetwork służacy do mierzenia wpływu 100 największych ponad narodowych korporacji pod kątem ich dokonań w polu wyników zrównoważonego rozwoju oraz wpływu na środowisko społeczne i przyrodnicze.

Zgodnie z opinią Mark’a Line’a dyrektora CSRnetwork, ranking jest narzędziem, które pokazuje nie tylko czy firma spełnia podstawowe standardy odpowiedzialnego biznesu, ale czy odpowiedzialny biznes jest integralnym elementem strategii firmy.

Na podstawie indeksu opracowano raport w którym przedstawiono wyniki 100 największych globalnych korporacji.  Średni wynik to 24% (na 100%). Najwyższe miejsce w rankingu z wynikiem 67% zdobył brytyjski koncern paliwowy BP.

Z raportu płynie wniosek, że firmy muszą położyć większy nacisk na włączanie zasad zrównoważone wzrostu do swoich długoterminowych strategii biznesowych.

Organizacja Accountability zajmuje się promowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. W tym celu tworzy narzędzia i standardy wdrażania zasad odpowiedzialnego biznesu.

CSRnetwork jest brytyjską firmą doradczą specjalizującą się w CSR.

    Hasła encyklopedii na tę literę