Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Akcja pozytywna (dyskryminacja pozytywna, dyskryminacja wyrównawcza)

Wynik potrzeby wyrównywania szans lub korygowania nierówności. Jej celem jest promocja grup marginalizowanych (np. kobiet) w miejscach, gdzie dysproporcje są szczególnie widoczne, np. w przypadku gorszego dostępu do wyższych stanowisk.

Do akcji pozytywnych zalicza się kwoty lub parytety, a także inne działania zmierzające do zniwelowania dysproporcji. Działania pozytywne podejmowane są na określony czas i są wyjątkami od zasady równego traktowania w zatrudnieniu (ale nie stanowią jej naruszenia). Również dyskryminacja pozytywna, dyskryminacja wyrównawcza.

    Hasła encyklopedii na tę literę