Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Audyt etyczny

Audyty etyczne są narzędziem wspomagającym wewnętrzne zarządzanie. Prezentują pracownikom wartości wyznawane przez organizację oraz zobowiązania i konsekwencje z nich wynikające.

„Celem audytu aspektów etycznych jest informowanie kierownictwa o potencjalnych zagrożeniach związanych z etyką. Ujawnia on miejsca, w których struktura i procesy organizacyjne uniemożliwiają {pracownikom} właściwe postępowanie. Może również służyć do stwierdzania efektywności organizacji w dziedzinie etyki: w tym przypadku mierzone są skutki społeczne oraz wpływ na interesariuszy zewnętrznych”

Sheena Carmichael, Ethical auditing: uncovering the shadow side of the organisation. Opublikowano w RSA Journal, lipiec 1997

Oto konkretne pytania, które trzeba sobie zadać podczas audytu aspektów etycznych:
• Jakie wartości głosi organizacja?
• Z czego wynikają te wartości?
• Czy są spójne z faktyczną działalnością i postępowaniem organizacji?
• Czy są one zgodne z wartościami osób zatrudnionych w organizacji?

Na podstawie:
Audyt i sprawozdawczość aspektów etycznych i społecznych – wyzwanie dla audytora wewnętrznego

Więcej o infrastrukturze i procedurach związanych z etyką w publikacji „Etyka i compliance w organizacji. Przegląd zagadnień”

    Hasła encyklopedii na tę literę