Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Wybierz literę

h
j
k
l
p
t
u
v

Audyt etyczny

Audyty etyczne są narzędziem wspomagającym wewnętrzne zarządzanie. Prezentują pracownikom wartości wyznawane przez organizację oraz zobowiązania i konsekwencje z nich wynikające.

“Celem audytu aspektów etycznych jest informowanie kierownictwa o potencjalnych zagrożeniach związanych z etyką. Ujawnia on miejsca, w których struktura i procesy organizacyjne uniemożliwiają {pracownikom} właściwe postępowanie. Może również służyć do stwierdzania efektywności organizacji w dziedzinie etyki: w tym przypadku mierzone są skutki społeczne oraz wpływ na interesariuszy zewnętrznych”

Sheena Carmichael, Ethical auditing: uncovering the shadow side of the organisation. Opublikowano w RSA Journal, lipiec 1997

Oto konkretne pytania, które trzeba sobie zadać podczas audytu aspektów etycznych:
• Jakie wartości głosi organizacja?
• Z czego wynikają te wartości?
• Czy są spójne z faktyczną działalnością i postępowaniem organizacji?
• Czy są one zgodne z wartościami osób zatrudnionych w organizacji?

Na podstawie:
Audyt i sprawozdawczość aspektów etycznych i społecznych – wyzwanie dla audytora wewnętrznego

Więcej o infrastrukturze i procedurach związanych z etyką w publikacji “Etyka i compliance w organizacji. Przegląd zagadnień”

    Hasła encyklopedii na tę literę