Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

A

Audyt społeczny

Analiza społecznego wizerunku przedsiębiorstwa - analiza firmy pod kątem jej społecznej tożsamości i wizerunku. Tego typu audyty mogą być weryfikowane przez organizacje zewnętrzne, jednak ich zastosowanie ogranicza się wyłącznie do wewnętrznej sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa.

"Audyty społeczne oceniają skutki społeczne i etykę postępowania organizacji w kontekście jej celów oraz celów stron zainteresowanych".

New Economics Foundation and the New Academy of Business: "The Audit Cycle" 1996

Audyt społeczny mierzy następujące aspekty działalności organizacji:
• Wizerunek firmy w oczach pracowników i innych interesariuszy
• Sposób realizacji celów
• Zgodność praktyki z deklarowanymi wartościami

Korzyści płynące z audytu społecznego to m.in.:
• Rozpoznanie i współpraca ze stronami zainteresowanymi
• Informowanie zainteresowanych o osiągnięciach firmy
• Umacnianie lojalności i zaangażowania stron zainteresowanych
• Ciągła analiza ryzyka
• Lepsze wyniki kierownictwa dzięki decyzjom podejmowanym z pełną świadomością
• Pogodzenie wzrostu rentowności z problemami społecznymi
• Uprawomocnienie się w oczach społeczeństwa
• Cykliczne audyty umożliwiające ciągłe doskonalenie
• Bez audytu aspektów społecznych sporządzenie wiarygodnego sprawozdania społecznego jest niemożliwe.

Na podstawie:
Audyt i sprawozdawczość aspektów etycznych i społecznych – wyzwanie dla audytora wewnętrznego

Wybierz literę

abcdefghijklłmnoprstuwzźż