Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Audyt społeczny

Analiza społecznego wizerunku przedsiębiorstwa – analiza firmy pod kątem jej społecznej tożsamości i wizerunku. Tego typu audyty mogą być weryfikowane przez organizacje zewnętrzne, jednak ich zastosowanie ogranicza się wyłącznie do wewnętrznej sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Audyty społeczne oceniają skutki społeczne i etykę postępowania organizacji w kontekście jej celów oraz celów stron zainteresowanych.

– New Economics Foundation and the New Academy of Business: „The Audit Cycle” 1996

Audyt społeczny mierzy następujące aspekty działalności organizacji:

 • Wizerunek firmy w oczach pracowników i innych interesariuszy
 • Sposób realizacji celów
 • Zgodność praktyki z deklarowanymi wartościami

Korzyści płynące z audytu społecznego to m.in.:

 • Rozpoznanie i współpraca ze stronami zainteresowanymi
 • Informowanie zainteresowanych o osiągnięciach firmy
 • Umacnianie lojalności i zaangażowania stron zainteresowanych
 • Ciągła analiza ryzyka
 • Lepsze wyniki kierownictwa dzięki decyzjom podejmowanym z pełną świadomością
 • Pogodzenie wzrostu rentowności z problemami społecznymi
 • Uprawomocnienie się w oczach społeczeństwa
 • Cykliczne audyty umożliwiające ciągłe doskonalenie
 • Bez audytu aspektów społecznych sporządzenie wiarygodnego sprawozdania społecznego jest niemożliwe.

Na podstawie:
Audyt i sprawozdawczość aspektów etycznych i społecznych – wyzwanie dla audytora wewnętrznego

  Hasła encyklopedii na tę literę