Program Rozwoju Wolontariatu Pracowniczego

Konsultacje

  • 2021-09-12 – Konsultacje on-line 1/2021
  • 2022-10-25 – Konsultacje on-line I/2022
  • 2022-11-16 – Konsultacje on-line II/2022

Podsumowanie konsultacji (pdf)

Aby mieć dostęp do przyszłych wydarzeń organizowanych w projekcie zachęcamy do zgłoszenia się do projektu.