Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa - rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce

Webinaria

2021-10-19: Webinarium „Co rozumiemy przez wolontariat i dlaczego trudno jest mówić o wolontariacie?”

Prezentacja główna

Prezentacje od partnerów

2021-11-04: Webinarium „Budowanie partnerstw z organizacjami społecznymi”

Prezentacja główna

Prezentacje od partnerów

Dodatkowe źródła

2021-11-23: Webinarium „Promowanie wolontariatu i aktywności społecznych wśród pracowników”

2022-03-16: Webinarium „Róbmy razem dobro, czyli e-wolontariat pracowniczy od podstaw”

Prezentacja główna

Konsultacje

Aby mieć dostęp do przyszłych wydarzeń organizowanych w projekcie zachęcamy do zgłoszenia się do projektu.