Program Rozwoju Wolontariatu Pracowniczego

W latach 2021-22 realizowaliśmy projekt „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”, sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.

W ramach projektu zrealizowane były następujące działania

Warsztaty

  • 2021-09-30: Warsztaty „Jestem koordynatorem wolontariatu pracowniczego”

Podsumowanie warsztatów

Prezentacje z warsztatów:

Webinaria dla koordynatorów wolontariatu pracowniczego

Webinaria dla NGO

  • 2022-04-12 – Webinarum dla NGO – „Jak znaleźć wolontariuszy? Podstawy wolontariatu pracowniczego dla organizacji społecznych”
  • 2022-12-20 – Webinarum dla NGO – „Budowanie oferty współpracy z pracodawcami w ramach wolontariatu pracowniczego”

Strefa NGO z zapisem webinariów

Konsultacje

  • 2021-09-12 – Konsultacje on-line 1/2021
  • 2022-10-25 – Konsultacje on-line I/2022
  • 2022-11-16 – Konsultacje on-line II/2022

Podsumowanie konsultacji

E-learning

  • Wprowadzenie do wolontariatu pracowniczego
  • Wyszukiwanie partnerów społecznych do projektów wolontariatu pracowniczego

E-learningi dostępne są w platformie kursy.csr.pl.

Newsletter / prasówka o wolontariacie pracowniczym

Publikacje

Raport ewaluacyjny