Program Rozwoju Wolontariatu Pracowniczego

Strefa NGO

W tej części serwisu prezentujemy nagrania webinariów i materiały przydatne dla przedstawicieli organizacji społecznych, które chcą się zaangażować w wolontariat pracowniczy w roli partnera społecznego.

Webinaria dla przedstawicieli organizacji społecznych

2022-04-12: Jak znaleźć wolontariuszy? Podstawy wolontariatu pracowniczego dla organizacji społecznych

2022-12-20: Budowanie oferty współpracy z pracodawcami w ramach wolontariatu pracowniczego