Program Rozwoju Wolontariatu Pracowniczego

Zakończyliśmy nabór do projektu

Z końcem roku 2022 zakończyliśmy nasz projekt. Nie oznacza to końca naszych działań.

O szczegółach i planach na 2023 poinformujemy wkrótce.