Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa - rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce

Zgłoszenie do projektu

Nabór do projektu jest ciągły. Tylko zarejestrowane osoby otrzymają dostęp do planowanych w projekcie wydarzeń.