Konkurs CSR

Konkurs CSR organizowany przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu, program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W dniach 4.02 – 04.03 2020 r. uczniowie i uczennice szkół średnich oraz studenci/tki z całej Polski  będą mogli wziąć udział w teście online i dzięki temu zakwalifikować się do kolejnych etapów konkursu.

Celem Konkursu CSR jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) oraz wspieranie osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy na ten temat.

Kto może wziąć udział w Konkursie CSR?

W Konkursie CSR może wziąć udział każdy/a student/ka dowolnym kierunku studiów I i II stopnia, uczeń/uczennica szkoły średniej  o dowolnym profilu, który/a nie ukończył/a 26 roku życia. Liczy się chęć do zdobywania wiedzy z zakresu CSR.

Jakie korzyści daje udział w Konkursie CSR?

Konkurs CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy on zagadnień teoretycznych jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce. Na uczestników II etapu Konkursu CSR czekają certyfikaty potwierdzające ich wynik i udział.

Z kolei na finalistów/ki czekają nagrody: sprzęt elektroniczny, vouchery, publikacje nt. CSR.

Harmonogram konkursu

I etap (4.02 – 04.03)

Zawiera 10 pytań zamkniętych. Poprawne udzielenie odpowiedzi na 8 z nich (80%) gwarantuje przejście do II etapu.  Informacja o dokładnym miejscu i godzinie rozpoczęcia II etapu zostanie przekazana drogą elektroniczną.

II etap (2 kwietnia)

Test, który składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Etap ten odbędzie się na wybranych uczelniach w Polsce. Do drugiej części otwartej, przechodzą tylko osoby, które osiągną najwyższe wyniki w części pierwszej –testowej.

Finał – rozstrzygnięcie (4 czerwca)

Do finału zostanie zakwalifikowanych 5 najlepszych osób z II etapu. Zadaniem finalistów/ek będzie zaprezentowanie przygotowanej przez siebie prezentacji (10-15 minut) na jeden z czterech tematów związanych z CSR. Prezentacja odbywać się będzie przed Jury Konkursu CSR. Czas na przygotowanie się do finału będzie wynosił blisko 3 tygodnie.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych.

Regulamin Konkursu CSR 2020

Więcej informacji o konkursie udziela Sergiej Podus, mail: sergiej.podus@fob.org.pl (koordynator Ligi Odpowiedzialnego Biznesu).

Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają

Opiekunowie ścieżek edukacyjnych XV edycji LOB: CCC,  BNP Paribas, Henkel Polska, ERGO Hestia

Patron honorowy:  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwo Finansów

Patroni medialni: odpowiedzialnybiznes.pl; AIESEC Polska, dlastudenta.pl, Proto.pl, IMM

 

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu CSR 2020