Edycja 2023/2024

Program ambasadorski 20. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu odbędzie się w roku akademickim 2023/2024 roku i obejmie pięć weekendowych zjazdów edukacyjnych w formie stacjonarnej.

Program jest realizowany we współpracy z Partnerami Strategicznymi Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którzy są gospodarzami poszczególnych zjazdów podzielonych tematycznie.

Strategicznym Partnerem jubileuszowej edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu jest Bank BNP Paribas. W siedzibie Banku odbędzie się uroczysta inauguracja i zamknięcie programu ambasadorskiego 20. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Za część merytoryczną programu w trzech obszarach tematycznych E (z ang. environmental – środowisko), S (z ang. social – społeczeństwo), G (z ang. governance – ład korporacyjny) odpowiadają eksperci i ekspertki z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Gospodarze poszczególnych zjazdów to firmy zaawansowane w realizacji dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Będą dzielić się z Ambasadorkami i Ambasadorami swoją wiedzą i doświadczeniem. Podczas aktywności merytorycznych przedstawiciele i przedstawicielki firm partnerskich będą pokazywać liczne case study i przeprowadzać warsztaty.

Harmonogram zjazdów: 

 • 18-19 listopada 2023 – zjazd inauguracyjny w siedzibie Banku BNP Paribas w Warszawie
 • 20-21 stycznia 2024 – zjazd poświęcony obszarowi “E” w siedzibie InPost w Krakowie
 • 16-17/23-24 marca 2024 (data zostanie potwierdzona w styczniu) – zjazd poświęcony obszarowi “S” w siedzibie Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia w Sopocie
 • 13-14 kwietnia 2024 – zjazd poświęcony obszarowi “G” w siedzibie EY Academy of Business
 • 18-19 maja 2024 – zakończenie programu w siedzibie Banku BNP Paribas w Warszawie | SPOTKANIE JUBILEUSZOWE DLA ALUMNÓW LOB z okazji 20-lecia Programu.

Zainteresowany_a? Będziesz idealnym_ą Ambasadorem_ką LOB, jeśli: 

 • jesteś studentem_ką (I lub II stopień) do 26. roku życia,
 • interesujesz się koncepcją odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju i ESG oraz chcesz poszerzać swoją wiedzę z tego zakresu,
 • wiążesz swoją przyszłość z pracą związaną z obszarami ESG,
 • chcesz aktywnie budować swoją sieć kontaktów.

Uczestnikom i uczestniczkom programu oferujemy:

 • bezpłatny udział w jedynym tak prestiżowym programie dot. ESG i sustainability skierowanym do studentów i studentek z całej Polski,
 • udział w licznych szkoleniach, warsztatach, projektach prowadzonych przez najlepszych ekspertów i ekspertki z dziedziny zrównoważonego rozwoju biznesu,
 • certyfikat potwierdzający udział w programie po jego zakończeniu,
 • nowe znajomości ze studentami i studentkami zainteresowanymi tematyką ESG
 • możliwość uczestnictwa i współorganizacji wydarzeń Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • bieżące informacje o praktykach / stażach w firmach posiadających strategię zrównoważonego rozwoju i Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • szansę na udział w stażu organizowanym przez Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Chcesz zgłosić się do udziału w PROGRAMIE? Formularz zgłoszeniowy tutaj »