Czym jest Liga?

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi.

LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR, którzy współpracując z ponad kilkudziesięcioma organizacjami studenckimi realizując projekty o charakterze edukacyjnym i społecznym na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Dzięki ich zaangażowaniu w trakcie każdej edycji docieramy do kilku tysięcy osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych.

Program LOB powstał w kwietniu 2004 roku jako inicjatywa FOB i 3 kół naukowych: CSRtywnych z Uniwersytetu Łódzkiego, Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie „BOSS” z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz „Stratega” przy Uniwersytecie Gdańskim.

Grupa zgromadzonych w LOB organizacji inicjując lokalne aktywności staje się istotnym partnerem dla biznesu. Buduje dialog pomiędzy przedsiębiorcami, administracją, światem akademickim, NGOs oraz mediami. Sama w sobie stanowi dobry przykład budowania długotrwałych relacji ze swoim otoczeniem.

LOB promuje dobre przykłady i kształtuje przedsiębiorcze postawy – zarówno w skali mikro, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Jest przestrzenią poznania, współpracy i dialogu różnych grup interesariuszy regionalnych środowisk, gdzie wspólnym mianownikiem jest tworzenie dobrego klimatu dla odpowiedzialności.