Czym jest Liga?

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to pierwszy w Polsce bezpłatny program edukacyjny na temat CSR/ESG/sustainability przeznaczony dla studentów i studentek w całym kraju. Celem programu jest budowanie nowych kadr menedżerów oraz popularyzacja wiedzy w zakresie CSR, łączenie biznesu z młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy.

Program jest realizowany we współpracy z partnerami strategicznymi Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którzy mogą zostać opiekunami ścieżek edukacyjnych.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu:

  • powstała w kwietniu 2004 roku z inicjatywy 3 kół naukowych,
  • przez 18 edycji w programie wzięło udział ponad 300 Alumnów (studentów i studentek),
  • obejmuje program ambasadorów CSR i Ogólnopolski Konkurs wiedzy o CSR.

LOB promuje dobre przykłady i kształtuje przedsiębiorcze postawy – zarówno w skali mikro-, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Jest przestrzenią poznania, współpracy i dialogu różnych grup interesariuszy regionalnych środowisk, gdzie wspólnym mianownikiem jest tworzenie dobrego klimatu dla odpowiedzialności.