Rekrutacja

Aplikując do programu ambasadorskiego, zobowiązujesz się do:

 • uczestnictwa we wszystkich prelekcjach i warsztatach przewidzianych w ramach zjazdów edukacyjnych,
 • promowania koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu i działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w swoich mediach społecznościowych,
 • reprezentowania LOB podczas wydarzeń dot. ESG w swojej społeczności lokalnej i wsparcia Forum Odpowiedzialnego Biznesu w organizowaniu projektów.

Aby zgłosić się do programu:

 1. Przygotuj swoje aktualne CV.
 2. Przygotuj 4-slajdową prezentację opisującą Twój największy sukces (zawodowy, studencki, prywatny lub z obszaru wolontariatu).
 3. Wypełnij formularz rekrutacyjny online (PONIŻEJ) i dołącz przygotowane pliki.

Regulamin Programu Ambasadorskiego LOB»

Rekrutacja do 20. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu zakończyła się 27 października o godz. 23:59. 

Istotne informacje

 • Jeśli w ciągu trzech dni roboczych od wysłania wniosku nie otrzymasz potwierdzenia przesłania aplikacji, prosimy o kontakt z koordynatorką LOB – Anną Szczerbaczewicz-Korzeniowską (anna.szczerbaczewicz@fob.org.pl, +48 669 510 483).
 • Ambasadorzy i Ambasadorki CSR wybierani są na rok akademicki 2023/2024.
 • W 20. edycji programu Ambasadorów CSR nie mogą brać udziału Alumni LOB.
 • Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
 • Dofinansowujemy koszty dojazdu na zjazdy (dojazd dofinansowany w 50% przez LOB – druga klasa PKP z uwzględnieniem zniżek studenckich), zapewniamy nocleg (z soboty na niedzielę) i wyżywienie.