Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o ESG

Udział w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o ESG stwarza młodym osobom okazję zarówno do poszerzenia wiedzy i włączenia się w społeczność osób zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, jak i zdobycia atrakcyjnych nagród. Dodatkowym benefitem jest zwiększenie swoich szans na rynku pracy, który coraz bardziej ceni kompetencje w zakresie ESG oraz udział w rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

Regulamin Konkursu wiedzy o ESG»

Lista osób zakwalifikowanych do 2. etapu Konkursu»

Właśnie trwa 10. odsłona Konkursu. Dotychczas udział w nim wzięło ponad 2 000 osób.

Kto może wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o ESG ?

W Konkursie mogą wziąć udział studenci_tki dowolnego kierunku studiów I i II stopnia oraz uczniowie i uczennice szkół średnich o dowolnym profilu, którzy_re nie ukończyli_ły 26. roku życia. Liczy się chęć do zdobywania wiedzy z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Jakie korzyści daje udział w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o ESG?

Konkurs mobilizuje do lepszego zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju. Dotyczy on zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.