Carrefour Polska

Carrefour Polska to multiformatowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest częścią Grupy Carrefour, która posiada 12 300 sklepów w 35 krajach. Grupa Carrefour jest siecią multilokalną, multiformatową i multikanałową, obsługującą codziennie 13 milionów klientów na całym świecie. W 2017 roku Carrefour obchodzi swoje dwudziestolecie działalności w Polsce.

Polityka odpowiedzialnego biznesu Grupy opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Międzynarodowy program STOP Marnotrawstwu realizowany jest w Carrefour Polska od 2013 r. Jego celem jest walka z codziennym marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy, a także promowanie przeciwdziałania marnotrawstwu wśród dostawców i klientów sieci

Kampania „Z miłości do Zdrowia” zainicjowana w 2014 r. to odpowiedź Carrefour Polska na oczekiwania Polaków, którzy przywiązują coraz większe znaczenie do zdrowego stylu życia. Jej cele to: promocja zdrowego stylu życia wśród klientów i pracowników, edukacja na temat zdrowej diety oraz zachęcanie klientów i pracowników do aktywnego stylu życia poprzez sponsoring sportowy.

Polityka różnorodności realizowana przez Carrefour opiera się na: równym traktowaniu, dialogu międzypokoleniowym oraz aktywizacji zawodowej. Carrefour zatrudnia i promuje pracowników, biorąc pod uwagę ich zdolności, doceniając indywidualność i walcząc z wszelkimi przejawami dyskryminacji. Ponadto, w ramach programu Różnorodność Carrefour podejmuje szereg działań, których celem jest ochrona zasobów przyrodniczych oraz angażuje się w życie lokalnych społeczności i wsparcie działalność rozmaitych organizacji.