Aktualności Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

6 listopada 2020

Akademia Leona Koźmińskiego jako pierwsza uczelnia w Polsce określiła własny program dążenia do zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2030. Tym samym uczelnia wpisuje się w globalną troskę o lepsze jutro dla świata i deklaruje konkretne działania na rzecz poprawy losów ludzi, środowiska i całej planety.

What’s on Earth – CSR też dla studentów

10 sierpnia 2020

Społeczna odpowiedzialność biznesu od lat jest ważnym punktem działalności firm. Przedsiębiorstwa angażują się w działania CSR’owe, należące do wielu obszarów tematycznych, wdrażając różnorodne, ciekawe inicjatywy. Jak pracodawcy radzą sobie z polityką CSR’u w swoich firmach? To pytanie zaowocowało autorskim przedsięwzięciem “What’s on Earth” realizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Inwestor, które ma być impulsem zachęcającym do poruszania tematów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt został objęty patronatem Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego realizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Zrównoważony rozwój i zarządzanie różnorodnością tematami przewodnimi spotkania Ambasadorów CSR z przedstawicielami firmy ERGO Hestia

13 lipca 2020

Trzeci zjazd Ambasadorów XVI edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, Pierwotnie zaplanowany w Sopocie, ostatecznie odbył się online. Tematami wiodącym spotkania z przedstawicielami ERGO Hestii był zrównoważony rozwój oraz strategia zarządzania różnorodnością, która stała się wyzwaniem dla przedsiębiorstw w obecnych czasach.