Grupa Raben

Grupa Raben jest obecna na rynku europejskim od ponad 85 lat (w Polsce od 1991 roku). Oferuje kompleksowe usługi logistyczne. Poszczególne oddziały Grupy zlokalizowane są w 12 krajach Europy, na terenie: Czech, Estonii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Włoch i Rumunii.

Oferuje rozwiązania nie tylko dla dużych firm, lecz także dla przedsiębiorstw średnich i małych. Platforma myraben.com i rozbudowane systemy zarządzania transportem i relacjami z Klientem pozwalają dostosować daną usługę do indywidualnych wymagań.

Dla Grupy Raben działalność CSR to nie tylko działania zgodne z prawem. To również prowadzenie aktywności biznesowej w przejrzysty i etyczny sposób, uwzględniający oczekiwania interesariuszy. Tak rozumiana społeczna odpowiedzialność wpisana jest na stałe w DNA Grupy Raben. Ekologiczne, oszczędzające energię rozwiązania w magazynie, nowoczesny, niskoemisyjny tabor, zasady etyczne dla wszystkich podmiotów działających na rzecz Grupy Raben to przykłady zarządzania zapewniającego zrównoważony, trwały rozwój – nie tylko dziś, lecz także w przyszłości. Grupa Raben wierzy, że operator logistyczny stanowi ważne ogniwo w odpowiedzialnym łańcuchu dostaw każdej firmy. Codziennie działa na rzecz wspólnego dobra. Zarówno wśród dorosłych, jak i najmłodszych firma propaguje bezpieczeństwo drogowe i znaczenie transportu. Robi to poprzez kampanię społeczną „Transport jest potrzebny”. Odpowiedzialność to proces, a nie stan. Grupa Raben nieustannie zmienia usługi i procedury, by zasłużyć na miano odpowiedzialnej firmy. Uczy siebie i innych, jak pozytywnie wpływać na otoczenie. Realizuje programy wolontariatu pracowniczego, żeby zmieniać lokalną rzeczywistość. Pragnie, by następne pokolenia miały dostęp do tych samych zasobów, z których korzysta teraz. Grupa Raben chce być przyjaznym napędem przyszłości.

www.csr.raben-group.com

www.niebadzdziki.pl