REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

Zapraszamy do śledzenia transmisji online z wydarzenia 19 listopada w mediach społecznościowych Forum Odpowiedzialnego Biznesu >> www.facebook.com/forumodpowiedzialnegobiznesu

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.

Informacje dla uczestników

Podczas Konferencji Organizatorzy (Forum Odpowiedzialnego Biznesu/Kongres Różnorodności) oraz Partnerzy (Henkel/Siemens) mogą przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatorów i Partnerów.

Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatorów i Partnerów, wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej stronie Organizatorów lub Partnerów oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii.

Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów i Partnerów z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.