Program konferencji

Rejestracja wydarzenie została już zamknięta, jednak Forum Odpowiedzialnego Biznesu, chcąc umożliwić udział w konferencji jak największej liczbie zainteresowanych osób, przeprowadzi transmisję na żywo na Facebooku. Streaming wideo dostępny będzie 19 listopada w godzinach 9.30 – 16.30.

Konferencję poprowadzi Katarzyna Zdanowicz, dziennikarka TVN24

9:00 – 9:30 Rejestracja gości i powitalna kawa

9:30 – 9:40 Otwarcie Konferencji

Prelegentki:
 • Dominka Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Dorota Strosznajder, inicjatorka, współorganizatorka Kongresu Różnorodności
 • Jolanta Gumula, Zastępczyni Dyrektora ds. programowych Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Być kobietą w Polsce

9:40 – 10:10 Być kobietą w Polsce

Mowa otwierająca Prelegentki:
 • Prof. Ewa Łętowska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pierwsza rzecznik praw obywatelskich (1988-1992)
 • Dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

Polityka i aktywność społeczna – Kobiety w życiu publicznym

10:10 – 10:55 Kobiety w życiu publicznym

Panel dyskusyjny:
 • Rola i pozycja kobiet w strukturach samorządowych. Prezydentki, skarbniczki, sekretarki – Gdzie są kobiety w samorządach?
 • Kobiety jako liderki rozwoju społeczności lokalnych – determinacja i empatia działaczek organizacji pozarządowych. Partnerstwa lokalne – relacje z samorządem, biznesem itd.
 • Siła kobiet w rozwiązywaniu problemów świata – wojny, bezdomność, ubóstwo, głód
 • Co może robić duży biznes na rzecz wzmacniania różnorodności i udziału kobiet w podejmowaniu kluczowych decyzji?
Paneliści:
 • Dominika Bettman, prezeska zarządu Siemens Polska
 • Magdalena Hauptman, Dyrektor Wykonawczy ds. Transformacji i Efektywności Orange Polska
 • Karolina Malczyk, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania
 • Janina Ochojska, Prezes Zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej
 • Karolina Suska, dyrektorka Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach

Ekonomia, gospodarka, rynek pracy – Kobiety i pieniądze

10:55 – 11:05 Polki na rynku pracy

 • Co mówi statystyka?
 • Czy równość płac to temat elitarny?
Wystąpienie:
 • Prof. Joanna Tyrowicz, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Warszawski

11:05 – 11:50 Miejsce kobiet na rynku pracy

Panel dyskusyjny:
 • Czego kobiety i mężczyźni oczekują od pracodawcy?
 • Jak kobiety i mężczyźni wyceniają swoją pracę?
 • Jak można wspierać kobiety i polską gospdarkę?
 • Sytuacja kobiet w branżach sfeminizowanych
Paneliści:
 • Magdalena Bezulska, Członkini Zarządu, Dyrektor HR Grupy Veolia w Polsce
 • Prof. Joanna Tyrowicz, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Warszawski
 • Dorota Strosznajder, dyrektorka działu komunikacji korporacyjnej Henkel Polska
 • Rafał Woś, dziennikarz, publicysta
 • Joanna Warecha, dziennikarka telewizyjna, dokumentalistka, działaczka społeczna

11:50 – 12:00 Podpisanie Karty Różnorodności

Podpisanie Karty Różnorodności przez nowych sygnatariuszy.

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

Praktycy o różnorodności

12:30 – 14:00 Praktycy o różnorodności

Prezentacje firmowych praktyk w zakresie zarządzania różnorodnością.

14:00 – 14:40 Lunch

Praca i życie poza pracą

14:40 – 15:00 Dylematy współczesnej rodziny

Prelegentka:
 • dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, doktor psychologii, psychoterapeutka, publicystka i autorka książek

15:00 – 15:50 Praca i życie poza pracą

Panel dyskusyjny:
 • Co robi mężczyzna, a co kobieta po pracy
 • Partnerstwo w odpowiedzialności za osoby zależne (dzieci, rodzice)
 • Zdrowe, piękne, szczęśliwe
 • Emerytura – jak uniknąć samotności
Paneliści:
 • Olga Kozierowska, Fundacja Sukces Pisany Szminką
 • dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, doktor psychologii, psychoterapeutka, publicystka i autorka książek
 • Jacek Masłowski, prezes Fundacji Masculinum
 • Przemysław Wiśniewski, prezes zarządu Fundacji Zaczyn

Wczoraj – Dziś – Jutro – Miejsce kobiet w budowaniu tożsamości

15:50 – 16:30 Herstoria – kobiety i historia

Tożsamość osobista i społeczna kobiet. Jak wpływa na współczesne społeczeństwa? Rozmawiają:
 • Dr n. hum. Małgorzata Tkacz-Janik, Pełnomocniczka Kongresu Kobiet ds. Obchodów Stulecia Praw Wyborczych Kobiet, aktywistka
 • Mary Thurston, Ambasador Nowej Zelandii dla Polski, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Estonii i Gruzji (TBC)
Rozmowę poprowadzi Anna Dziewit-Meller, dziennikarka, pisarka. autorka m.in. „Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy”

16:30 – 16:40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 • Dominka Bettman, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Dorota Strosznajder, inicjatorka, współorganizatorka Kongresu Różnorodności

16:40 – 18:00 Wydarzenia towarzyszące

Spacer po wystawie stałej 1000 lat historii Żydów Polskich ścieżką „Kobiety w judaizmie”

Czas: 1,5 godz. Miejsce: wystawa stała w Muzeum POLIN Liczba osób w grupie: max 25 W czasie spaceru przypominamy sylwetki kobiet żydowskich, które przez wieki stały na straży tradycji, ale też kształciły się, tworzyły i angażowały w politykę, szukając swojego miejsca w zmieniającym się społeczeństwie. W kolejnych muzealnych galeriach spotkamy m.in. Rachelę Fiszel, średniowieczną królewską bankierkę z Krakowa, działaczkę ruchu robotniczego Różę Luksemburg, twórczynię sieci szkół religijnych dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym Sarę Szenirer i rzeźbiarkę Alinę Szapocznikow.

Warsztaty dla rodzin na wystawie „W Polsce króla Maciusia”

Czas: 1,5 godz. Miejsce: wystawa czasowa w Muzeum POLIN Liczba osób w grupie: max 30 (dzieci z opiekunami) W 2018 roku przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcąc uczcić to wydarzenie, Muzeum POLIN przygotowało wyjątkową wystawę dla dzieci i dorosłych „W Polsce króla Maciusia. 100-lecie Niepodległości”, która odtworzy świat przedstawiony w książce Janusza Korczaka „Król Maciuś I”, pisanej zaraz po I wojnie światowej. W interaktywnej, dostosowanej do wieku formie, opowiemy o wyzwaniach, jakie niesie demokracja, trudnych dziejach budowania państwa, o prawach i obowiązkach dzieci i dorosłych. Wystawa ma ogromny potencjał pedagogiczny. Pragniemy stworzyć przestrzeń sprzyjającą rozmowie, zachęcającą do krytycznego i samodzielnego myślenia. Stawiamy uniwersalne pytania o wartości budujące demokratyczną wspólnotę, sposoby podejmowania decyzji, o to w jakim świecie chcielibyśmy żyć? Zapraszamy dzieci i dorosłych do doświadczania proponując udział w manualnych, interaktywnych zadaniach. W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie proponujemy warsztaty dla opiekunów i dzieci (6-12 lat) prowadzone przez edukatorów Muzeum POLIN bezpośrednio na wystawie. Będzie to okazja do aktywnego i ukierunkowanego zwiedzania wystawy wzbogacona o dodatkowe gry, zabawy i działania twórcze.