100 lat praw wyborczych kobiet. PRACA, RODZINA, ROZWÓJ – perspektywa równych szans

– pod takim hasłem 19 listopada odbędzie się największe tegoroczne wydarzenie organizowane w ramach programu Karta Różnorodności, realizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Kongresem Różnorodności. Konferencja będzie podsumowywać wyzwania dotyczące równości płci w Polsce z perspektywy 100 lat od chwili przyznania kobietom praw wyborczych. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami przyjrzymy się temu, jak sytuacja wygląda teraz, jakie są perspektywy dla zwiększenia szans dla rozwoju kobiet, nie tylko zawodowego, ale i osobistego w najbliższej przyszłości w Polsce. Pokażemy także, że temat równości płci dotyczy wszystkich kobiet, nie tylko tych pracujących na wysokich stanowiskach i aspirujących do zarządów i rad Nadzorczych. Ważną częścią konferencji będzie także przegląd PRAKTYCY O RÓŻNORODNOŚCI, tradycyjny punkt programu Kongresu Różnorodności, bardzo ceniony i wyczekiwany przez jego publiczność. Jak zwykle będzie to – przygotowana przez Better. – prezentacja najciekawszych polskich praktyk dotyczących zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

1918–2018 od praw wyborczych do równych szans

Co roku FOB określa temat przewodni dla działań prowadzonych w Karcie Różnorodności. Tegoroczna aktywność w ramach projektu jest poświęcona wyrównywaniu szans w miejscu pracy wszystkich grup narażonych na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet. Ma to związek z setną rocznicą uzyskania przez Polki praw wyborczych, co miało miejsce dokładnie 28 listopada 1918 roku.
Kobiety w naszym kraju są wciąż największą grupą narażaną na dyskryminację, a 100-lecie przyznania im praw wyborczych jest dobrą okazją, by zwrócić uwagę pracodawców i opinii publicznej na to jak ważne społecznie i ekonomicznie jest budowanie otwartych organizacji, dających równe szanse każdemu pracownikowi, gdzie każdy ma szansę czuć się doceniany i potrzebny. Niezależnie od wieku, pochodzenia, orientacji seksualnej, stopnia niepełnosprawności czy właśnie płci .
– Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Jednym z celów Kongresu Różnorodności jest promowanie inkluzywnej kultury zarządzania organizacjami, w których wszyscy – bez względu na wiek, płeć, przynależność kulturową czy przekonania – mają równe szanse na realizację swoich aspiracji. Tak więc nie mogło nas zabraknąć wśród organizatorów tak doniosłego wydarzenia, jakim jest świętowanie 100. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych.
– Dorota Strosznajder, inicjatorka i współorganizatorka Kongresu Różnorodności

Data

Konferencja odbyła się 19 listopada 2018

Miejsce

Centrum Konferencyjne POLIN ul. Anielewicza 6 Warszawa

Partnerzy