Konferencję organizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach programu Karta Różnorodności oraz Kongres Różnorodności. Partnerami spotkania są firmy Henkel Polska (partner tytularny) i Siemens Polska.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą (od 2000 roku) i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Karta Różnorodności to międzynarodowy program, którego celem jest upowszechnianie zarządzania różnorodnością i wspieranie organizacji w tworzeniu wolnych od dyskryminacji i otwartych na potrzeby pracowników miejsc pracy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest polskich koordynatorem tego programu, wspieranego przez Komisję Europejską.

www.kartaroznorodnosci.pl

Kongres Różnorodności to konferencja tematyczna organizowana od 2013 r. Każdego roku zrzesza szerokie grono specjalistów, ekspertów, praktyków, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów wokół tematu zarządzania różnorodnością. Stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń i pozwala śledzić najnowsze trendy i kierunki rozwoju koncepcji różnorodności w Polsce. Kongres organizowany jest z inicjatywy firmy Henkel Polska oraz BETTER.

Partnerzy i patroni konferencji