Wytyczne KE dotyczące ujawniania danych niefinansowych

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 6 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
5 lipca 2017

Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące ujawniania danych społecznych i środowiskowych. Te niewiążące prawnie wskazówki są wsparciem w realizacji wymogów raportowania pozafinansowego nałożonych na firmy przez dyrektywę 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji na temat różnorodności (pobierz Analizę Tematyczną FOB). Mają one zwiększyć jakość i użyteczność prezentowanych danych oraz zapewnić ich porównywalność. Jest to istotne szczególnie dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. 

Pobierz wytyczne KE

Odwiedź nasz #reportingliveblog

Wytyczne przedstawiają zasady na jakich powinno się opierać raportowanie (m.in. przejrzystość, kompletność) wraz z przykładami i wskaźnikami możliwymi do zastosowania. Omawia także rodzaje informacji jakie powinny być zawarte w raporcie (m.in. model biznesowy, polityki, ryzyka), podaje wytyczne jakimi można posługiwać się przy procesie ujawniania danych oraz informowania o polityce różnorodności w odniesieniu do składu organów spółki.

Materiał ten może być również wykorzystany przez podmioty nie objęte wymogami dyrektywy, które ujawniają informacje niefinansowe. Dane prezentowane przy uwzględnieniu prezentowanych wytycznych będą porównywalne bez względu na rodzaj firmy i sektor działalności.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi Komisji i wzięciu ich pod uwagę przy realizacji obowiązku dotyczącego raportowania niefinansowego nałożonego przez dyrektywę i implementującą ją Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Stanowią one jednak również cenne źródło dla innych firm, które przygotowują swoje raporty społeczne.

Firmy, które przygotowały już swoje raporty zachęcamy do zgłoszenia ich w Konkursie Raporty Społeczne organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Nabór raportów trwa do 31 lipca i można je zgłaszać przez stronę raportyspoleczne.pl.

źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Komisji Europejskiej