#ReportingLiveblog

Rok 2016 był przełomowy w kwestii raportowania społecznego, trwały bowiem przygotowania do implementacji unijnej dyrektywy o ujawnianiu informacji niefinansowych. Aby skondensować treści pojawiające się na ten temat w mediach, mediach społecznościowych, na stronach internetowych postanowiliśmy prowadzić liveblog i w ten sposób na bieżąco informować o raportowaniu społecznym, a w sposób szczególny o dyrektywie.
Państwo również mogą tworzyć treści na nasz liveblog! Wystarczy oznaczyć post, który według Państwa jest ważny dla tematu raportowania społecznego w Polsce jak i zagranicą, w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) hashtagiem #reportingliveblog.

Na liveblog znajdują się treści z początków raportowania społecznego w Polsce, a także z etapów uchwalania dyrektywy dotyczącej raportowania danych niefinansowych. W ten sposób otrzymują Państwo pełniejszy ogląd tematu.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do śledzenia i budowania treści liveblog!

25 stycznia 2021

15 października 2020

Ogłoszono najlepsze raporty obejmujące dane niefinansowe za rok 2019. Laureatami nagród głównych, podobnie jak w poprzedniej edycji, zostały firmy: LPP – nagroda główna za raport zintegrowany, Santander Bank Polska – najlepszy raport społeczny. W 14. edycji nagrodzono również następujące firmy i organizacje: BNP Paribas Bank Polska, Jeronimo Martins Polska, Grupa Jurajska GOPR, Grupa TAURON, Grupa VELUX, Orange Polska i Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma Deloitte.

W tegorocznej edycji Konkursu Raporty Społeczne wzięła udział rekordowa liczba 56 publikacji. Składa się na nią między innymi: 12 debiutów, 15 raportów zintegrowanych oraz 3 raporty organizacji pozarządowych. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 15 października w formie online. Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest na stronie: https://www.facebook.com/Raportyspoleczne.

W minionym roku obserwowaliśmy wzmocnienie wartości czynników ESG. Powstają kolejne inicjatywy ukazujące znaczenie kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu organizacyjnego. Konkurs Raporty Społeczne stanowi przegląd podejścia do danych niefinansowych, to w jaki sposób firmy zarządzają swoim wpływem oraz jak ten wpływ raportują. To także kolejny rok obowiązywania dyrektywy o ujawnianiu danych niefinansowych w Polsce. Tym bardziej cieszy fakt wzrostu liczby zgłoszonych do konkursu publikacji. Jako przewodnicząca jury serdecznie gratuluję nagrodzonym, ale również wszystkim firmom, organizacjom, instytucjom, które raporty przygotowują. Mamy świadomość tego, z jak wielkim nakładem pracy wiąże się wydanie raportu społecznego czy zintegrowanego. Tym bardziej należy docenić obecność w konkursie wszystkich, którzy raporty do oceny przekazali. Serdecznie dziękujemy też wszystkim naszym jurorkom i jurorom, dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu możliwa jest realizacja konkursu, w którym nagrodzone organizacje mają poczucie że jest to nagroda przyznawana w imieniu szerokiego gremium eksperckiego  – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wyniki Konkurs Raporty Społeczne 2020

Nagrodę główną w kategorii Raporty zintegrowane – za znakomicie przygotowany raport, odpowiadający na wszystkie kluczowe tematy; za jasny i precyzyjny przekaz społeczny pokazujący wartości istotne dla firmy, ważne zobowiązania na przyszłość oraz przede wszystkim za utrzymanie bardzo wysokiego standardu raportowania – otrzymało LPP (czytaj raport https://bit.ly/2SVAQ7z).

Nagrodę główną w kategorii Raporty społeczne – za bardzo dobry raport, wyróżniający się pozytywnie na tle innych; za utrzymanie wysokiego poziomu raportowania i wyznaczanie standardów w zakresie raportowania w Polsce; za pokazywanie więcej niż jest to wymagane, w szczególności w obszarze klimatu i środowiska naturalnego – otrzymał Santander Bank Polska (czytaj raport https://raport.santander.pl/).

Nagrodę za najlepszy debiut wśród raportów zintegrowanych – za raport dobrze przygotowany i przemyślany oraz za czytelne i spójne przedstawienie informacji wraz z intuicyjnym przechodzeniem pomiędzy tematami, a także za wyczerpującą treść, logiczne i spójne przedstawienie całości materiału – otrzymał BNP Paribas Bank Polska (czytaj raport https://raportroczny.bnpparibas.pl/).

Wyróżnienie w kategorii Raporty zintegrowane – za konsekwentne utrzymywanie najwyższej jakości w raportowaniu niefinansowym, czytelne przedstawianie danych i przygotowanie raportu mogącego być inspiracją dla innych organizacji – otrzymało Orange Polska (czytaj raport https://raportzintegrowany.orange.pl/raport2019/pl).

Wyróżnienie w kategorii Raporty zintegrowane – za raport przedstawiający analizy scenariuszowe a w szczególności za uwzględnienie tematów klimatycznych, w tym wytycznych TCFD – otrzymała Grupa TAURON (czytaj raport https://raport.tauron.pl/).

Nagrodę za najlepszy debiut w kategorii Raporty społeczne – za niezwykle ciekawy, świetnie napisany i prawie wyczerpująco opisujący wszystkie zagadnienia raport, poruszający wszystkie kluczowe obszary działalności; za szczególne uwzględnienie edukacji odbiorcy i oddziaływania na klimat – otrzymało Jeronimo Martins Polska (czytaj raport https://bit.ly/33X4jo4).

Wyróżnienie w kategorii Raporty społeczne – za działanie ponad standard, za modelowe przedstawienie w raporcie ambitnych, konkretnych działań zaplanowanych do 2030, a w szczególności zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej – otrzymała Grupa VELUX (czytaj raport https://bit.ly/2H0SJ2n).

Nagrodę za najlepszy raport organizacji niebiznesowej – za ciekawe przedstawienie działania organizacji pozarządowej; za interesujące przedstawienie i dotarcie do kluczowych interesariuszy; zwracanie uwagi na rolę szkoleń i rozwoju w organizacji  – otrzymała Grupa Jurajska GOPR (czytaj raport https://bit.ly/319xK4r).

Ponadto podczas Konkursu przyznawana jest nagroda specjalna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym roku otrzymał ją  BNP Paribas Bank Polska (czytaj raport https://raportroczny.bnpparibas.pl/).

Swoją nagrodę wybierali także internauci – ich głosami wybrany został raport Stowarzyszenia Otwarte Klatki (czytaj raport https://bit.ly/3lOZkvO).

Z raportami zgłoszonymi do konkursu w 2020 roku można zapoznać się poprzez Bibliotekę Raportów, dostępną na stronie konkursu http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/.

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku. Jego organizatorami są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.  Strona internetowa konkursu: raportyspoleczne.pl.

***

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte

Patroni honorowi: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju

Patroni instytucjonalni: Federacja Konsumentów, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: egospodarka.pl, Instytut Monitoringu Mediów, kampaniespołeczne.pl, My Company Polska, PRoto.pl

 

14 września 2020

Realizując swoją strategię redukcji plastiku w ramach polityki opakowaniowej oraz działań transformacji żywieniowej, Carrefour Polska uruchomił testowo pierwszą stację refillingową, dzięki której klienci sklepu Carrefour BIO zlokalizowanego na warszawskim Bemowie, mają możliwość napełnienia kosmetykami butelek wielokrotnego użytku, redukując tym samym ilość wykorzystywanych do tej pory jednorazowych opakowań. Projekt powstał we współpracy z marką kosmetyczną Yope oraz startupem Swapp!.

Z uwagi na silnie degradujący wpływ plastiku na środowisko, redukcja wykorzystania plastikowych opakowań i odpowiednie gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych to priorytet w działaniach proekologicznych Carrefour. Dlatego Carrefour Polska, jako pierwsza w Polsce sieć omnikanałowa uruchomiła stację refillingową kosmetyków w swoim sklepie Carrefour BIO przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie.

W naszym kraju coraz większą popularnością cieszą się sklepy prowadzone w ramach idei Zero Waste. Nowa inicjatywa Carrefour przyczynia się z jednej strony do zmniejszenia wykorzystania jednorazowych butelek plastikowych na rzecz tych wielokrotnego użytku, a z drugiej – daje wymierne efekty klientom, którzy zyskają możliwości zakupu kosmetyków Yope 15% taniej, z uwagi na fakt, że Klient płaci wyłącznie za produkt nie za opakowanie. Dostawcą nowego rozwiązania jest startup Swapp!.

– W 2018 roku Grupa Carrefour zobowiązała się w ramach polityki opakowań do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Główne cele wyznaczone w tym obszarze to: wprowadzenie do 2025 r. 100% opakowań własnej marki nadających się do recyklingu lub kompostowania, a także zmniejszenie masy opakowań własnej marki do 2022 roku o 5% w porównaniu z 2017 r. – mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour. – Jednym z takich projektów jest stacja do refillingu opakowań Swapp, gdzie można uzupełnić kosmetyki polskiej marki Yope do butelek wielokrotnego użytku. Odpowiada on na problemy środowiskowe związane z nadprodukcją opakowań i powstających z nich odpadów opakowaniowych – dodaje Barbara Kowalska.

Carrefour wdraża zarówno własne inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, w tym redukcji plastiku, jak również angażuje się w eko-projekty wraz z partnerami oferującymi innowacyjne rozwiązania.

Wdrażając własne praktyki w ramach strategii opakowaniowej Carrefour, zachęca dostawców do odpowiedzialnego i innowacyjnego podejścia do biznesu oraz oferuje klientom możliwość przyłączania się do organizowanych akcji w myśl idei Less Waste.

Sieć działa wielotorowo: W 2019 roku w Carrefour Polska ograniczyło masę tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu o 5,1 ton., do 2025 roku sieć chce zredukować wagę opakowań z tworzyw sztucznych o 300 ton. Carrefour daje możliwość zakupu produktów w opakowaniach biodegradowalnych poprzez wprowadzenie bawełnianych toreb wielokrotnego użytku na owoce i warzywa. Umożliwia klientom, jako pierwsza sieć w Polsce, zakup produktów na wagę do własnych opakowań wielokrotnego użytku oraz kawy do własnego kubka. W ramach działań w kierunku zmiany modelu gospodarki opakowaniami z tworzyw sztucznych na model gospodarki obiegu zamkniętego, Carrefour jako pierwsza sieć handlowa w Polsce przystąpiła do Paktu na rzecz Zrównoważonych Tworzyw Sztucznych – inicjatywy prowadzonej w ramach Kampanii 17 Celów. Działania podejmowane w ramach strategii opakowaniowej Carrefour 2022 są również elementem globalnej kampanii sieci – Act For Food, która jest odpowiedzią na światowe problemy związane z poszanowaniem środowiska naturalnego, pochodzeniem produktów oraz spełnieniem oczekiwań klientów.

źródło: mat.pras. 

31 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

Nabór do konkursu na najlepiej sporządzone raporty społeczne i zintegrowane został przedłużony do 17 sierpnia 2020 roku. Nadesłane raporty zostaną ocenione przez niezależne jury, które składa się ze specjalistów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i CSR. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.

Bezpośredni link do zgłoszeń: raportyspoleczne.pl/konkurs

W Konkursie Raporty Społeczne wyłaniane są najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Trwa nabór publikacji, które można zgłaszać do 17 sierpnia br. (przedłużony termin zgłoszeń) poprzez stronę raportyspoleczne.pl. Raporty następnie zostaną ocenione przez jury, w skład którego wchodzą eksperci i ekspertki zarówno z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu.

– Docieranie z informacjami na temat danych niefinansowych do szerokiego grona interesariuszy wciąż jest wyzwaniem dla wielu firm. Pandemia pokazała jaskrawo wiele słabości naszej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej uświadamiając także oczekiwania wobec biznesu: jego odpowiedzialność wobec pracowników i otoczenia: środowiska naturalnego i szerokiego grona interesariuszy. Tym cenniejsza wydaje się obecnie ta komunikacja, którą prezentują raporty społeczne/zrównoważonego rozwoju. Konkurs Raporty Społeczne stwarza ku temu doskonałą okazję: przypomnienia ich zawartości i zwiększenia dostępności dzięki zamieszczeniu w Bibliotece Raportów. Zachęcam więc do zgłaszania raportów do 14. edycji Konkursu Raporty Społeczne – mówi Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Do konkursu mogą zgłosić się wszystkie organizacje (m.in. przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki administracji publicznej, szkoły wyższe) z siedzibą w Polsce, które wydały raporty w języku polskim obejmujące działania za rok 2019.

– Coraz więcej organizacji chcąc być w zgodzie z trendami i odpowiadać na oczekiwania społeczne czy inwestorskie decyduje się na przedstawienie swojego wkładu we wzrost gospodarczy, rozwój społeczności lokalnych i zarządzanie wpływem na środowisko naturalne w formie raportu niefinansowego lub zintegrowanego. Co roku zauważamy ich wyższą jakość i rosnącą przydatność zarówno dla zewnętrznych interesariuszy, jak i dla wewnętrznych systemów zarządzania organizacją. Podczas poprzedniej edycji Konkursu mogliśmy zaobserwować jak firmy radziły sobie z ujawnieniami wymaganymi zmienioną ustawą o rachunkowości czy tymi związanymi z ryzykami klimatycznymi. Nadchodzące regulacje unijne dotyczące agendy klimatycznej i zrównoważonych finansów, a także z roku na rok rosnące oczekiwania regulatorów i inwestorów otwierają nowy rozdział w ujawnianiu informacji niefinansowych, a tym samym uwzględniania czynników ESG w procesach strategicznych i zarządczych w przedsiębiorstwach. Już teraz jesteśmy ciekawi jak polskie firmy przygotowują się na tę zmianę i przeformatowują swój sposób komunikowania z rynkiem – mówi Rafał Rudzki, Partner Associate w Deloitte Polska.

Przebieg obrad jury

Procedura oceny przebiega w dwóch etapach. W pierwszym każdy członek jury ocenia indywidualnie zgłoszone do konkursu raporty wg szczegółowych kryteriów w trzech aspektach: kompletności, wiarygodności i komunikacji. W drugim etapie – podczas posiedzenia jury – dokonywany jest wybór najlepiej przygotowanych raportów.

Członkowie Jury:

MARZENA STRZELCZAK – Prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca Jury XIV edycji Konkursu Raporty Społeczne

ROBERT ADAMCZYK – Główny specjalista zajmujący się tematyką zrównoważonego rozwoju w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

PIOTR ARAK – Pełni funkcję zastępcy dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

DR TOMASZ BRZOZOWSKI – Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik jeleniogórskiego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

DR EWA JASTRZĘBSKA – Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

MAGDALENA KITLAS – Dyrektorka Departamentu Relacji w Pracodawcach RP.

DARIA KULCZYCKA – Dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

MAGDALENA RACZEK-KOŁODYŃSKA – W Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych odpowiedzialna m.in. za temat raportowania niefinansowego.

ANNA SIEJDA – Dyrektorka Biura Ministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

EWA SOWIŃSKA – Ekspertka Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

ELŻBIETA SZADZIŃSKA – Wiceprezeska Federacji Konsumentów.

DR HAB. PIOTR WACHOWIAK – Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W marcu 2020 roku wybrany na rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

DR TOMASZ WIŚNIEWSKI – Menedżer na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

JAKUB WOJNAROWSKI – Dyrektor Zarządzający ACCA Polska

DR MARIOLA ZALEWSKA – Badaczka i wykładowczyni w Zakładzie Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje o składzie jury: http://raportyspoleczne.pl/jury/

Jak co roku, oprócz jury, również internauci będą mieli możliwość zagłosować na wybrane przez siebie raporty społeczne od 24 sierpnia do 14 września. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w październiku podczas gali podsumowującej konkurs.

W konkursie Raporty Społeczne przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku. Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte.

Organizacje i media wspierające Konkurs Raporty Społeczne:

Patroni honorowi: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju

Patroni instytucjonalni: Federacja Konsumentów, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: egospodarka.pl, Instytut Monitoringu Mediów IMM, Kampanie Społeczne.pl, PRoto.pl

źródło: informacja własna

29 lipca 2020

15 maja 2020

31 marca 2020

CEMEX opublikował Raport Zintegrowany za 2019 rok pt. „Innowacje dla lepszego świata”. Raport zawiera pełną analizę strategicznej wizji CEMEX, wyników operacyjnych, zasad ładu korporacyjnego i tworzenia wartości na poziomie globalnym. W raporcie została podkreślona także nowa strategia CEMEX dot. klimatu i jej wkład w stymulowanie innowacyjności w branży poprzez realizowanie nowych, wartościowych inwestycji.

– Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest jednym z podstawowych filarów naszej strategii biznesowej, ponieważ wiemy, że niezbędne jest tworzenie nieprzemijającej wartości. Podczas gdy świat zmierza w kierunku realizacji agendy 2030, w naszej odpowiedzialności leży przyłączenie się do wspólnych działań, gdyż chcemy kontynuować wywieranie pozytywnego wpływu na planetę- powiedział Fernando A. Gonzalez, Prezes CEMEX.  – Aby pozostać na czele ewolucji naszej branży, wspieramy innowacje i wprowadzamy w życie naszą wizję budowania lepszej przyszłości dla wszystkich naszych interesariuszy – dodał Fernando A. Gonzalez.

Główne osiągnięcia przedstawione w zintegrowanym raporcie CEMEX za 2019 to:

  • Wprowadzenie nowej strategii CEMEX dot. klimatu, która nakreśla firmową wizję ukierunkowaną na prowadzenie gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla oraz skuteczniejsze zaspokajanie rosnących potrzeb społeczeństwa. Firma przyjęła strategię dotyczącą redukcji emisji dwutlenku węgla o 35% do roku 2030.
  • W celu uzupełnienia strategii dot. klimatu o długoterminową wizję, CEMEX ustalił również cel do 2050 roku w zakresie produkcji betonu o zerowej netto emisji CO2. Beton może odegrać kluczową rolę w przejściu do gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.
  • Firma osiągnęła wskaźnik substytucji paliw kopalnych paliwami alternatywnymi w wysokości 28%, który jest najwyższym wskaźnikiem w ciągu ostatnich pięciu lat. Ponadto, 30% zużywanej energii, niezbędnej do produkcji cementu, pochodzi ze źródeł odnawialnych. Te kamienie milowe i inne działania w zakresie łagodzenia skutków działalności produkcyjnej umożliwiły CEMEX zmniejszenie emisji netto CO2 na tonę cementu o 22%, w porównaniu z 1990 rokiem.
  • CEMEX osiągnął niski poziom wypadków powodujących niezdolność pracowników do pracy (LTI) w sektorze i poczynił znaczne postępy w tym zakresie w większości krajów, przy czym 96% działalności firmy osiągnęła cel zero ofiar śmiertelnych i wypadków powodujących niezdolność do pracy.
  • Poprzez rozwijaną platformę projektów shared value (tworzenia wspólnej wartości), CEMEX kontynuuje działania związane ze zbliżaniem członków społeczności i władz lokalnych w celu rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, począwszy od mieszkalnictwa i bezrobocia, po dostęp do podstawowych usług. Do tej pory, dzięki różnym inicjatywom w zakresie odpowiedzialnego biznesu, CEMEX pozytywnie wpłynął na ponad 17,6 miliona ludzi na całym świecie, generując wspólną wartość i przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, w szczególności tych związanych z działaniami na rzecz klimatu, życiem na lądzie, zrównoważonymi miastami i społecznościami, przemysłem, innowacjami i infrastrukturą oraz godną pracą i wzrostem gospodarczym.

Zintegrowany raport CEMEX 2019 przeszedł zewnętrzną weryfikację firmy KPMG, która została potwierdzona w raporcie. Raport CEMEX został przygotowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI).

Zintegrowany Raport CEMEX 2019 jest dostępny tutaj >>

Więcej informacji na temat strategii klimatycznej CEMEX jest dostępnych tutaj >>

Źródło: mat. pras.

13 lutego 2020

4 grudnia 2019