Pierwsza synteza teorii i praktyki strategii CSR

17 listopada 2016

Podczas 6. Targów CSR odbyła się premiera publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Wspólna odpowiedzialność. Rola strategii”. Stanowi ona zbiór tekstów dotyczących  tworzenia oraz wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacji. Publikacja jest źródłem inspiracji zarówno dla dużych, polskich firm, międzynarodowych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało najnowszą publikację „Wspólna odpowiedzialność. Rola strategii” poświęconą strategicznemu podejściu do wdrażania CSR w firmach. Jej premiera miała miejsce 17 listopada 2016 roku podczas 6. Targów CSR, największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności i zrównoważonemu rozwojowi.

Publikacja „Wspólna odpowiedzialność. Rola strategii”  dostępna jest nieodpłatnie na portalu odpowiedzialnybiznes.pl.

Do pracy nad publikacją zostali zaproszeni przedstawiciele i przedstawicielki różnorodnych środowisk: akademickiego, biznesowego, doradczego, autorami są również pracownicy Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tak powstał pierwszy kompleksowy podręcznik strategii CSR w Polsce łączący teorię z praktyką.

„Wspólna odpowiedzialność. Rola strategii” to kolejna z serii publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jednak, jak chyba żadna z dotychczasowych, sięga do istoty tego, jak budować i zarządzać firmami społecznie odpowiedzialnymi. CSR musi zaczynać się od wizji roli naszej organizacji w otaczającej nas rzeczywistości, pomysłu na to co i jak chcemy zmienić, jakimi narzędziami, i  dobrego zrozumienia, jak te zmiany będą wpływały na nasz produkt czy usługę. Strategia powinna być jak trasa wyznaczona przez GPS – jeśli chcemy dotrzeć do celu powinniśmy nią podążać. Bacznie jednak obserwując otoczenie i nie zapominając o gotowości zmiany planu drogi, jeśli zajdzie taka potrzeba – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Publikacja pod redakcją Magdaleny Andrejczuk, dr Agaty Gruszeckiej-Tieśluk, Ewy Wojciechowicz dzięki teoretycznym i praktycznym przykładom może posłużyć do uporządkowania i ujęcia w pewne ramy strategicznego podejścia do społecznej odpowiedzialności, umożliwić edukację różnych grup interesariuszy. Jest też narzędziem przydatnym w pracy menedżerów odpowiedzialnych za CSR i zrównoważony rozwój.

Teksty o różnorodnym podejściu do strategicznego zarządzania społeczną odpowiedzialnością zostały napisane przez ekspertów i ekspertki z zakresu CSR: ze  środowiska akademickiego (dr Ewa Jastrzębska, dr Magdalena Rojek-Nowosielska, dr Agata Rudnicka), doradców (dr Jacek Dymowski, Liliana Anam, dr Marta Karwacka, Teresa Aldea, Magdalena Dembińska, Monika Walencka, Łukasz Makuch), ale przede wszystkim osoby z firm (Monika Kulik, Orange Polska, Marta Marczuk-Komiszke, Tesco Polska, Katarzyna Fraś, Grupa Tauron, Katarzyna Dulko-Gaszyna, IKEA Retail Polska, Natalia Szulc, Unilever Polska). Wywiadu udzieliły również: Katarzyna Radecka z Kompanii Piwowarskiej,  Magdalena Rzeszotalska z Polpharmy, Rafał Pasieka z PKN Orlen.

W artykule „Strategia szyta na miarę” zostały zebrane wypowiedzi reprezentantów firm – Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Bank Zachodni WBK, BASF Polska, Castorama, CEMEX Polska, Grupa LOTOS, Grupa TAURON, IKEA Retail, Jeronimo Martins Polska S.A., Kompania Piwowarska SA, Nestlé Polska, Orange Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Provident Polska, Sanofi, Skanska CDE, T-Mobile Polska S.A., VELUX Polska.

Publikacje wzbogaciły teksty zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Magdaleny Andrejczuk, Marty Górskiej, dr Agaty Gruszeckiej-Tieśluk, Karola Krzyczkowskiego,  Agnieszki Siarkiewicz, Marzeny Strzelczak oraz Ewy Wojciechowicz.

Pozostałe publikacje z serii „Wspólna odpowiedzialność…” znajdują się na portalu odpowiedzialnybiznes.pl w części „publikacje FOB”: