Wspólna odpowiedzialność. Biznes w mieście

Wspólna odpowiedzialność. Biznes w mieście

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ResPublica

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2014

Realizacja obietnicy lepszego miasta nie powiedzie się bez współpracy biznesu, administracji, mieszkańców i wsparcia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Potrzebujemy biznesu nie tylko dlatego, że daje on mieszkańcom miejsca pracy i pozwala finansować proces rozwoju miasta, ale też m.in. ze względu na fakt, że przyczynia się utrzymywania usług publicznych na wysokim poziomie. Istotna jest także wiedza, doświadczenie i energia, jakie przynoszą ze sobą do miast przedsiębiorcy i firmy.

8. numer Magazynu Miasta jest połączeniem dwóch publikacji: Magazynu Miasta oraz pozycji z serii „Wspólna odpowiedzialność” Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stworzyliśmy to „partnerskie” wydanie, aby zastanowić się nad możliwościami wspólnego działania na rzecz realizacji idei miasta zrównoważonego. Zauważyliśmy bowiem, że w polskiej dyskusji o lepszym mieście toczącej się między władzami miast a jego mieszkańcami brakuje głosu przedstawicieli biznesu i lokalnych przedsiębiorców. Niekiedy zamiast dialogu między tymi aktorami mamy nawet do czynienia ze wzajemnymi oskarżeniami i kontrowersjami. Łatwo zapominamy w tym kontekście, że miasto jest przede wszystkim przestrzenią współpracy, a nie konkurencji i konfliktu.

Biznes jest istotnym aktorem w procesie rozwoju miast – zarówno globalny, którego przedstawiciele przenoszą się do poszczególnych ośrodków, jak i ten, który z danego miasta wyrósł. Jeżeli chcemy, aby rozwój odbywał się w zgodzie ze wspólnie wypracowanym kierunkiem, musimy podjąć wspólny trud, aby ten kierunek uzgodnić. Czy jesteśmy w stanie to osiągnąć? W jaki sposób? Jakiego typu relacje zachodzą pomiędzy miastem, jego mieszkańcami i użytkownikami a sferą biznesu i jej przedstawicielami? Czy potrafimy być dla siebie partnerami, czy też pozwalamy na niczym nieograniczoną eksploatację miejskich zasobów?

Jakich mechanizmów możemy użyć, aby zachowując różnorodny charakter i cel działań każdego z aktorów, nawiązać partnerski dialog o przyszłości naszych miast? Mamy nadzieję, że ta publikacja stanie się dobrą rozgrzewką przed poważną dyskusją na ten temat. Zapraszamy do lektury i do zobaczenia na mieście.

Marta Żakowska – redaktorka naczelna Magazynu Miasta

Mirella Panek-Owsiańska – prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Źródło: wstęp do publikacji

Pobierz publikację „Wspólna odpowiedzialność. Biznes w mieście” (PDF, 6,6 MB)

Dowiedz się więcej o wyzwaniach, których pokonanie sprawi, że miasta staną się bardziej zrównoważone.