Wspólna odpowiedzialność

Wspólna odpowiedzialność

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa 2016

Przedstawiamy kolejną publikację Forum Odpowiedzialnego Biznesu z cyklu „Wspólna odpowiedzialność” – tym razem zajęliśmy się tematem strategii CSR.

Naszą ambicją było pokazanie tematu zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Stąd, jak zawsze, do współpracy przy publikacji zaprosiliśmy liczne grono ekspertów i ekspertek, tak by przedstawić temat maksymalnie kompleksowo. Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom i autorkom, którzy podzielili się swoją wiedzą teoretyczną oraz praktyczną, w tym także przedstawiając doświadczenia swoich firm. Choć, z oczywistych względów, niemożliwie było uwzględnienie w publikacji wszystkich organizacji zaangażowanych w CSR w sposób strategiczny, to z ogromną satysfakcją możemy potwierdzić, że to grono w Polsce systematycznie rośnie. Znajdą więc tu Państwo ciekawe przykłady firm polskich, które bazując na własnych, wieloletnich dobrych praktykach dojrzały do podejścia kompleksowego, ściśle powiązanego z działalnością biznesową. Są też takie, które w nawiązaniu do globalnych standardów tworzyły programy i strategie uwzględniające polską, lokalną specyfikę funkcjonowania na rynku.

Osobny rozdział poświęciliśmy przedstawieniu globalnych trendów, w tym Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które od 2015 roku wyznaczają kierunek zaangażowania biznesu, tak by świat w którym żyjemy był lepszy. W publikacji znajdą też Państwo kilka artykułów które podejmują wybrane aspekty strategii CSR, związane z komunikacją, dostawcami czy nowym pokoleniem konsumentów SMART. Przewrotnie podejmujemy również temat, jak NIEMAJĄC strategii CSR prowadzić odpowiedzialny i zrównoważony biznes.

Publikacja „Wspólna odpowiedzialność. Rola strategii” będzie pomocną lekturą nie tylko dla wszystkich menedżerów i menedżerek CSR, ale także szerokiego grona odbiorców, którzy chcieliby dowiedzieć się jak firmy rozumieją i co w praktyce oznacza strategiczne podejście do CSR.

Pobierz publikację