Aktualności

12 stycznia 2021

Ruszył nabór wniosków w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”

CSR w Polsce

Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.

11 stycznia 2021

Stypendium finansowe i obóz naukowy czekają na polskich nastolatków

Od Partnerów

Obóz naukowy, indywidualne konsultacje edukacyjne i stypendium w wysokości 40 tys. zł – takie możliwości oferuje polskiej młodzieży program naukowo-edukacyjny ADAMED SmartUP. By z nich skorzystać uczniowie zainteresowani naukami ścisłymi i przyrodniczymi muszą jednak wcześniej przejść przez proces rekrutacyjny. Jego pierwszy etap – gra edukacyjna online, pozostaje otwarta do piątku, 15 stycznia.

11 stycznia 2021

Jeszcze do 13 stycznia odpowiedzialny biznes może zgłaszać dobre praktyki

Aktualności FOB

Nabór działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju został przedłużony do 13 stycznia. Firmy zyskują dwa dodatkowe dni na rejestrację praktyk realizowanych w 2020 roku. Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępniło także “Mapę dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”, która ma służyć jako inspiracja dla zgłaszających inicjatywy CSR. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020/. 

11 stycznia 2021

Klienci Biedronki wsparli Szlachetną Paczkę

Od Partnerów

Tegoroczna wspólna akcja Biedronki i Stowarzyszenia Wiosna zakończyła się sukcesem. Biedronka przekaże 200 tysięcy złotych na rzecz Szlachetnej Paczki. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu klientów sieci, którzy z dużym entuzjazmem włączyli się do działania i wybierali produkty, których zakup wspierał akcję.

11 stycznia 2021

LOTOS zapewnia paliwo polskim skoczkom

Od Partnerów

Gdański koncern jest Generalnym Sponsorem Polskiego Narciarstwa od 2003 roku. Grupa LOTOS wspiera nie tylko polską kadrę narodową, ale także współtworzy i finansuje Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej – „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”. To wychowankowie tego programu stanowią dziś filar naszej reprezentacji.

8 stycznia 2021

Jak biznes działa na rzecz środowiska naturalnego?

Aktualności FOB

Zaangażowanie biznesu w kwestie środowiskowe należy do wiodących trendów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Przykłady działań w tym obszarze można zgłaszać do 19. edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Rejestracja dobrych praktyk trwa do 13 stycznia i odbywa się poprzez formularz online.

7 stycznia 2021

Współpraca na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Aktualności FOB,

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju obejmuje wiele wyzwań takich jak zmiany klimatyczne, ubóstwo, edukacja, głód czy degradacja środowiska naturalnego. Do zmierzenia się z problemami konieczna jest jest globalna współpraca, oparta na określeniu wspólnych celów i konsekwentnym wprowadzaniu zmian. Dotyczy to rządów, firm, organizacji pozarządowych, a także każdego i każdej z nas.

7 stycznia 2021

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Aktualności FOB,

Konflikty, brak poczucia bezpieczeństwa, słabość instytucji i ograniczony dostęp do wymiaru sprawiedliwości w dalszym ciągu stanowią poważne zagrożenie dla globalnego zrównoważonego rozwoju. Dlatego ONZ wzywa do współpracy na rzecz realizacji 16. Celu Zrównoważonego Rozwoju dotyczącego promowania pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowania na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających włączeniu społecznemu.

7 stycznia 2021

VELUX Polska o prospołecznym modelu biznesowym w #OdPOWIEDZialnie

Aktualności FOB, Od Partnerów

W 22. odcinku #OdPOWIEDZialnie został poruszony temat wpływu struktury firmy na jej społeczne zaangażowanie. O prospołecznym modelu biznesowym swojej firmy opowiedział Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.

5 stycznia 2021

Hochland Polska podsumowuje 2020 rok

Od Partnerów

Priorytetami Hochland w Polsce w 2020 roku było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i produktom oraz utrzymanie ciągłości produkcji.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc