Aktualności

24 maja 2019

Zbliża się koniec naboru do konkursu CEMEX-TEC Award 2019

Od Partnerów

31 maja 2019 roku kończy się termin naboru projektów społecznych do konkursu CEMEX-TEC Award 2019 organizowanego przez CEMEX. Zgłoszenia do projektu odbywają się przez stronę internetową.

23 maja 2019

O odwadze w dążeniu do równowagi podczas VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności

Aktualności FOB

Ponad 200 gości oraz kilkunastu ekspertów i ekspertek podjęło temat odwagi w dążeniu do równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym podczas największego dorocznego wydarzenia realizowanego w ramach Karty Różnorodności. Koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjatywa wspiera przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Z okazji VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności po raz pierwszy Polskę odwiedziła replika słynnej nowojorskiej rzeźby Fearless Girl. Partnerem głównym wydarzenia był polski oddział State Street Bank, a partnerem Siemens Polska.

22 maja 2019

Nowa kampania Coca-Cola, w której firma mówi, jak odpowiada na wyzwania społeczne i środowiskowe

Od Partnerów

22 maja w Warszawie Coca-Cola, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ogłosiła start globalnej kampanii społecznej #NEVERSETTLE. W Polsce, pierwszym kraju, gdzie kampania została uruchomiona, jest ona realizowana pod hasłem #WCIĄŻZMIENIAMY.
W ramach kampanii Coca-Cola prezentuje, swoje rozwiązania dla wspomnianych wyzwań. Wydarzenie ogłaszające start kampanii stało się także momentem ogłoszenia najnowszej inicjatywy firmy, jaką jest współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa i Fundacją Nasza Ziemia, w ramach której Coca-Cola ufunduje miastu 10 nowoczesnych automatów do oddawania opakowań.

22 maja 2019

Eksperckie jury wyłoni laureatów i laureatki 3. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Aktualności FOB

Jury, które wyłoni laureatów 3. edycji Nagrody Ludzie, przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, składa się z ekspertów i ekspertek reprezentujących branżę CSR, środowisko akademickie, sektor NGO oraz instytucje związane z poszczególnymi kategoriami. Na zgłoszenia kandydatów i kandydatek czekamy do 1 czerwca. 

22 maja 2019

Trwa kampania „Amica for others”

Od Partnerów

Jak zauważać tych, którzy choć są tuż obok, to tak naprawdę bardzo daleko? Jak znaleźć czas dla innych, kiedy nawet dla siebie mamy go tak niewiele? Jak nie przegapić tego, co najważniejsze, czyli relacji międzyludzkich? O tym opowiada film „Amica for others”, który jest zarazem pierwszym etapem projektu o tej samej nazwie. 

21 maja 2019

Amica ogłasza nowy konkurs grantowy

Od Partnerów

Firma Amica, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaprasza osoby, które w ciekawy i pozytywny sposób chcą wpłynąć na życie społeczności w swojej okolicy, do udziału w nowym konkursie grantowym. Po raz trzeci Amica wesprze wyłonione w drodze konkursu organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i grupy nieformalne (również te, które powstały ze względu na konkursowe przedsięwzięcie). Projekty realizowane będą na terenie powiatu szamotulskiego.

17 maja 2019

Raport HBRP na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju

Aktualności FOB,

W najnowszym wydaniu magazynu Harvard Business Review Polska ukazał się raport poświęcony realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Redaktor Joanna Socha podsumowała w nim zaangażowanie firm w Polsce w postanowienia Agendy 2030. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było partnerem merytorycznym publikacji.

17 maja 2019

Fundacja i klub VIVE w organizowały imprezę sportową dla dzieci w Złotej

Od Partnerów

Sport po godzinach lekcyjnych, bez wpisu oceny do dzienniczka, ma wielu fanów. Szkolne Kluby Sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. W piątek w Złotej opodal Pińczowa 400 uczniów uczestnicząc w SKSonTour poznawało nowe formy aktywności oraz poddawało się testom sprawności fizycznej.

17 maja 2019

Rozpoczęła się druga faza programu Tesco „Decydujesz, pomagamy”

Od Partnerów

Trwa VI edycja programu grantowego „Decydujesz, Pomagamy” organizowanego przez Tesco wraz z Fundacją Tesco. W ramach I fazy programu aktywni mieszkańcy oraz organizacje społeczne mogły zgłaszać chęć uczestnictwa w programie za pomocą formularza dostępnego na stronie organizatora.

17 maja 2019

Fundacja VIVE Serce Dzieciom obchodziła 200. urodziny Stanisława Moniuszki

Od Partnerów

200. urodziny Stanisława Moniuszki, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów romantyzmu, który inspiruje młodych artystów w Konkursie „Recycling na miarę”, Fundacja VIVE Serce Dzieciom obchodziła w dwóch kieleckich szkołach podstawowych: Nr 19 i Nr 39.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc