Aktualności

12 marca 2021

Designerzy procesów rozwojowych. Liderzy miast wobec kryzysu

Od Partnerów

Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska zapraszają samorządowców, działaczy i ekspertów miejskich na kolejną, opartą na interakcjach konferencję z cyklu “Designerzy procesów rozwojowych” poświęconą odporności miejskiej, przywództwu i zmianie klimatu w kontekście pandemii koronawirusa. Wydarzenie odbędzie się w środę 24 marca w godz. 9.00 – 15.30.

12 marca 2021

Europarlament podkreśla rolę due dilligence w całym łańcuchu wartości

CSR na świecie

Parlament toruje drogę nowemu prawu UE, wymagającemu od przedsiębiorstw uwzględniania w ramach swoich łańcuchów wartości przestrzegania praw człowieka i norm środowiskowych.

11 marca 2021

Polki i Polacy polubili “less waste”

Od Partnerów

Polakom coraz bliższa jest idea „less waste”, czyli zmniejszanie ilości wytwarzanych przez siebie odpadów – wykazało badanie Barometr Providenta przeprowadzone z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Respondenci chętnie dają produktom drugie życie – około 62,2 proc. w minionym roku oddało lub sprzedało niepotrzebne przedmioty, a ponad 42,8 proc. zdarzało się kupować rzeczy z drugiej ręki.

11 marca 2021

Głód to nie bajka

Od Partnerów

W Polsce ponad 1,6 miliona osób żyje w skrajnym ubóstwie, co oznacza, że na wszystkie swoje wydatki ma do dyspozycji mniej niż 600 zł miesięcznie. Trwająca od roku pandemia pogorszyła sytuację wielu Polaków, którzy stracili pracę lub ich dochody znacznie zmalały. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, bezdomni i bezrobotni – to tylko część grup, do których trafia pomoc Banków Żywności i które teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia.

11 marca 2021

Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego

Aktualności FOB

Z okazji Dnia Konsumenta przypominamy raport z badania „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

11 marca 2021

Samsung wybrany pracodawcą roku w konkursie “Pracodawca dla Inżyniera 2020”

Już drugi rok z rzędu studenci głosujący w plebiscycie „Pracodawca dla Inżyniera 2020” zdecydowali o przyznaniu firmie Samsung pierwszego miejsca. W konkursie brały udział aż 84 przedsiębiorstwa. Na firmę Samsung zagłosowało 19,9% przyszłych inżynierów.

11 marca 2021

CEMEX wprowadza technologię wodorową w cementowniach

Od Partnerów

CEMEX wdrożył technologię wodorową we wszystkich swoich cementowniach w Europie. To jedno z działań, dzięki którym firma przyczynia się do realizacji wizji gospodarki neutralnej w obszarze emisji dwutlenku węgla.

11 marca 2021

Fundacja Santander Bank Polska stworzyła “Klub Płomyka” w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu

Od Partnerów

We wrocławskim szpitalu otwarto Klub Płomyka – pokój zabaw dla dzieci oraz miejsce odpoczynku dla towarzyszących im opiekunów. Takie przestrzenie na szpitalnych oddziałach dziecięcych powstają z inicjatywy Fundacji Santander już od dwóch lat.

11 marca 2021

W #OdPOWIEDZialnie Rekopol o edukacji i świadomości ekologicznej

Aktualności FOB, Od Partnerów

Z okazji Dnia Konsumenta poruszony został temat świadomości ekologicznej oraz tego, jak biznes może działać na rzecz szerokiej edukacji w zakresie ochrony bioróżnorodności

10 marca 2021

Czynniki ESG – praktyczna ocena ich wpływu na wartość firmy

Od Partnerów

Liczne analizy pokazują, że firmy, które wdrażają strategię ESG (Environmental, Social, Governance) i inwestują w odpowiedzialny biznes, lepiej radzą sobie także w czasie spowolnienia gospodarczego. Te, które w swojej strategii mają jasno zdefiniowane cele społeczne, środowiskowe oraz związane z ładem korporacyjnym, przyciągają pracowników, konsumentów i inwestorów. Zatem to nie “moda na ESG” skłania firmy do przyjrzenia się czynnikom związanym ze zrównoważonym rozwojem, ale konkretne, wymierne korzyści. 

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc