Lyreco

Lyreco jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań produktowych i systemowych dla biur i miejsc pracy, obecnym w 42 krajach (25 krajów własne oddziały, 17 partnerzy strategiczni) na 5 kontynentach. Korzenie firmy sięgają lat dwudziestych XX wieku, kiedy to rodzina Gaspard, będąca właścicielem firmy po dziś dzień, otworzyła mały sklep papierniczy w miasteczku Valenciennes na północy Francji.

Dzisiaj Lyreco zatrudnia blisko 10 000 pracowników i obsługuje ponad milion Klientów.

Najlepsze tradycje, na jakich opiera się LYRECO, wieloletnie doświadczenie i znakomite wyniki, sprawiają, że firma od lat utrzymuje pozycję lidera w branży.

W Polsce firma istnieje od 13 lat i obecnie zatrudnia około 600 osób. Oferta Lyreco obejmuje ponad 6500 produktów dla biur i miejsc pracy. Zadaniem każdego z nich jest ułatwianie codziennej pracy setkom tysięcy ludzi.

obrazek
Zasady Zrównoważonego Rozwoju są od lat częścią kultury i wartości Lyreco. Misją Lyreco jest bycie najlepszym dostawcą rozwiązań dla biznesu w zakresie tworzenia efektywnego środowiska pracy i zapewnienie w przyszłości zrównoważonego rozwoju. Oznacza to dla firmy współpracę ze wszystkimi interesariuszami (np. pracownikami, klientami, dostawcami), dzięki której spełnia potrzeby dzisiejszego społeczeństwa jednocześnie zaspokajając potrzeby przyszłych pokoleń.

EKO PRZYSZŁOŚĆ jest kolejnym krokiem naprzód podtrzymującym spójność, przejrzystość i długoterminową perspektywę w podejściu Lyreco do Zrównoważonego Rozwoju.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju EKO PRZYSZŁOŚĆ to część ogólnej strategii Lyreco. Oparta jest ona na 3 zasadach, 9 zobowiązaniach i 10 kluczowych wskaźnikach:

I. Ochrona środowiska – redukowanie śladu środowiskowego i wspieranie w tym klientów i dostawców firmy.

Zobowiązania:

1. Rozwój produktów i usług przyjaznych dla środowiska (ISO 14021)
2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych (ISO 14064)
3. Gospodarka i zapobieganie powstawaniu odpadów
Wskaźniki i cele do 2017:

  • Sprzedaż „zielonych produktów” – 25% sprzedaży
  • Emisja CO2 – obniżenie o 20%
  • Odpady – 90% poddanych recyklingowi

II. Odpowiedzialność społeczna – skupianie się na relacjach międzyludzkich i rozwoju człowieka

Zobowiązania:

4.Zapewnienie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy
5. Przyczynianie się do osobistego rozwoju każdego pracownika
6. Koncentracja na rozwoju najbardziej utalentowanych pracowników
7. Wspieranie edukacji dzieci

Wskaźniki i cele do 2017:

  • Warunki pracy – 90% pracowników zadowolonych
  • Poziom szkoleń – 90% pracowników uznaje, że są właściwie przeszkoleni
  • Lyreco For Education – Wzrost o 10% każdego roku
  • Utracone dni robocze – Zmniejszenie o 10%

Sukces ekonomiczny – budowanie trwałych relacji z klientami dzięki dostarczaniu im rozwiązań dla ich zrównoważonych celów

Zobowiązania
8.Ustanowienie partnerstwa z klientami opartego na trwałości
9. Ustanowienie programów oceny dostawców opartych na zrównoważonej współpracy
10. Rozwój zrównoważonych innowacji w produktach i usługach

Wskaźniki i cele do 2017:

  • Poziom oceny dostawców – 10% rocznego wzrostu
  • Audyt dostawców – 100% dla markowych produktów Lyreco

Szczegóły dotyczące aktywności Lyreco w ramach strategii dostępne tutaj.

obrazek

Lyreco przystąpiło do programu GLOBAL COMPACT w roku 2004. Poprzez siłę wspólnego działania Global Compact promuje rozwiązania biznesowe, które mogą być alternatywą dla zagrożeń, jakie niesie globalizacja. W ten sposób sektor prywatny we współpracy z organizacjami społecznymi może pomóc zrealizować wizję, jaką nakreśliła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Działania Global Compact obejmują obszary: Praw człowieka, Standardów pracy, Przeciwdziałania korupcji, Dbałości o środowisko. Link: UN Global Compact.

Informacje od Partnera

25 lipca 2019

Pierwsi wystawcy 8. Targów CSR

Firmy i organizacje chcące prezentować swoje działania, inicjatywy, produkty oraz usługi z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju mogą rejestrować się przez formularz dostępny na stronie 8. Targów CSR. Swój udział potwierdziło już 5 organizacji.

15 lutego 2019

Specjalista/ka ds. CSR oficjalnie znajdzie się na liście zawodów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Stanowisko specjalista/ka ds. CSR zostanie oficjalnie włączone do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. To efekt prawie dwuletnich prac Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z ekspertami firm należących do Programu Partnerstwa FOB, które działają wraz ze stowarzyszeniem na rzecz upowszechniania standardów CSR w Polsce.

18 czerwca 2018

Pełne wyniki Rankingu Odpowiedzialnych Firm

15 czerwca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ogłoszony został 12. Ranking Odpowiedzialnych Firm. W tegorocznej edycji wzięło udział 70 organizacji. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym inicjatywy.

Zobacz wszystkie wiadomości od Lyreco Polska »