Artykuły eksperckie

30 stycznia 2009

CSR trend, który zmienia systemy zarządzania

Iwona Kuraszko

Jeszcze kilkanaście lat temu na świecie społeczna odpowiedzialność biznesu kojarzyła się głównie z działalnością charytatywną. Obecnie CSR stał się elementem sprawnego, nowoczesnego i strategicznego zarządzania firmą.

30 stycznia 2009

Relacja pomiędzy CSR i ekonomią społeczną

Iwona Kuraszko

Autorka: Iwona Kuraszko, Menedżer ds. Badań i Rozwoju Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Solidarność musi być globalna. Ona uczy rozumienia innych, współdziałania dla wyrównywania szans i uszanowania godności każdego człowieka. Nie, solidarność to nie socjalizm – jak ktoś mógłby zarzucić. Solidarność to odpowiedzialność za świat i dojrzałość myślenia o nim!”  – Lech Wałęsa

30 stycznia 2009

CSR we Włoszech

Paulina Pajkiert

Przyglądając się idei CSR we Włoszech, dostrzec można dwa uzupełniające się trendy. Z jednej strony zauważyć da się liczne analogie i silne podobieństwa do nurtów typowych dla reszty Europy, z drugiej jednak nie może umknąć uwadze pewna specyfika regionalna i charakterystyczne cechy wyróżniające.

30 stycznia 2009

Problem w rolnictwie

Iwona Kuraszko

…jak pogodzić potrzebę ‘wykarmienia’ coraz większej ilości ludzi na ziemi z potrzebą ochrony naturalnych zasobów, które się wyczerpują?

30 stycznia 2009

„What Gets Measured Gets Done” – jak mierzyć działania CSR?

Iwona Kuraszko

W biznesie mówi się, że „to, co zostało zmierzone, zostało zrobione”. Stwierdzenie to jest mottem nowej inicjatywy, zapoczątkowanej przez World Business Council for Sustainable Development.

Typ artykułu

Obszar tematyczny