Publikacje

Wybrany typ publikacji: Infografiki

Wybrany obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Zobacz wszystkie publikacje

MAPA dobrych praktyk Celów Zrównoważonego Rozwoju [interaktywna infografika]

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało przegląd dobrych praktyk dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju. Infografika zawiera przykłady działań…

[INFOGRAFIKA] Design thinking w CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowało infografikę poświęconą wykorzystaniu metody design thinking w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu….

Infografika: Wolontariat pracowniczy partnerów FOB

Infografika pokazująca zaangażowanie partnerów FOB w wolontariat pracowniczy.

Typ publikacji

Obszar tematyczny