[INFOGRAFIKA] Design thinking w CSR

[INFOGRAFIKA] Design thinking w CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowało infografikę poświęconą wykorzystaniu metody design thinking w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Materiał obrazuje proces i narzędzia wspierające biznes w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań tam, gdzie styka się on z wyzwaniami społecznymi czy ekologicznymi.

POBIERZ INFOGRAFIKĘ 

Design thinking to proces służący wypracowywaniu innowacyjnych rozwiązań poprzez twórcze i aktywne zaangażowanie jego uczestników. Metoda ta, podobnie jak niektóre elementy koncepcji CSR, zakłada: włączanie grup interesariuszy, bazowanie na strategii, odpowiadanie na konkretne potrzeby społeczne. W ten sposób może wspierać pracę osób na co dzień zajmujących się  społeczną odpowiedzialnością biznesu w organizacjach, np. we wprowadzaniu zrównoważonych produktów, angażowaniu interesariuszy, poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań. CSR-owcy mogą w tym celu skorzystać z udostępnionej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu infografiki “Design Thinking a CSR”, która pozwala prześledzić przebieg tego procesu. Może być przydatna w planowaniu działań, gdyż  w przystępny sposób, za pomocą grafik tłumaczy kolejne etapy design thinking oraz pozwala usystematyzować pracę, dzięki postawieniu kluczowych pytań:

  • Jaki faktyczny problem mają odbiorcy?
  • Który problem będzie rozwiązywany?
  • Na ile sposobów można ten problem rozwiązać?
  • Jak najszybciej przedstawić, o co chodzi?
  • Jak użytkownicy zareagują na rozwiązanie?
  • Jak najlepiej wdrożyć rozwiązanie?

Infografika została opracowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jest efektem pracy grupy warsztatowej, prowadzonej przez Progressive Partners i MakeSense podczas spotkania Programu Partnerstwa FOB „Design thinking a CSR”.

Wyzwania, które na co dzień stoją przed CSRowcami – doskonalenia organizacji, jej produktów, usług, i równocześnie odpowiadanie na potrzeby jej interesariuszy – często wymagają wyjścia poza utarty tok myślenia i szukania nowych, nie zawsze oczywistych, rozwiązań. Równocześnie, w centrum działań CSR są zawsze ludzie, a ile osób, tyle problemów i zarazem nowych pomysłów i rozwiązań. Design Thinking może być tu bardzo przydatnym narzędziem, zwłaszcza przy tworzeniu bardziej zrównoważonych produktów. Wynika to z jego istoty – inspiruje i zachęca do twórczego wysiłku, a zarazem – ułatwia szukanie rozwiązań i porządkuje ten proces. Warto to wykorzystać – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Program Partnerstwa jest głównym przedsięwzięciem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, tworzą go firmy – liderzy CSR. Przedsiębiorstwa będące w czołówce swoich branż, ale też odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. To organizacje, które chcą dzielić się wiedzą i zdobywać nowe kompetencje.

Program Partnerstwa to platforma ponad 50 firm i organizacji z różnych branż i regionów Polski, które  łączy potrzeba wspólnego działania na rzecz rozwoju CSR w Polsce. Organizacje te współpracują z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i wspierają realizację jego działalności misyjnej. Dzięki ich zaangażowaniu ukazuje się doroczny Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, funkcjonuje portal odpowiedzialnybiznes.pl, możliwe są kolejne edycje programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu – popularyzującego  CSR wśród studentów oraz promocja tematu różnorodności w ramach Karty Różnorodności. Tym samym, realnie przyczyniają się do upowszechniania CSR w Polsce.