Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Szósty raport IPCC (z ang. Sixth Assessment Report, AR6)

Szósty obszerny przegląd światowych badań naukowych nad zmianami klimatycznymi. Podobnie jak poprzednie raporty, opracowywany był przez trzy grupy robocze (WG1, 2 i 3), które zajmowały się następującymi obszarami: fizycznych podstaw zmiany klimatu (WG1), podatności i adaptacji do tego procesu (WG2) oraz możliwych sposobach łagodzenia zmiany klimatu (WG3). Spośród nich pierwsze badanie opublikowano w 2021 r., drugie w lutym 2022 r., a trzecie w kwietniu 2022 r. Końcowy raport podsumowujący opublikowano w marcu 2023 r.

W ramach szóstego cyklu oceny opublikowano ponadto trzy raporty specjalne: Special Report on Global Warming 1,5°C (SR15, październik 2018 r.), Special Report on Climate Change and Land (SRCCL, sierpień 2019 r.) oraz Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC, wrzesień 2019).

IPCC w raporcie po raz kolejny powtarza, że to właśnie działalność człowieka doprowadziła do wzrostu średniej temperatury na Ziemi o 1,1°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Autorzy raportu wyraźnie podkreślają konieczność „głębokiej, szybkiej i trwałej redukcji emisji gazów cieplarnianych” o blisko połowę do 2030 r.

    Hasła encyklopedii na tę literę