Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Sekwestracja dwutlenku węgla (z ang. CCS – CO2 Capture and Storage)

CCS obejmuje wychwytywanie CO2, na ogół z dużych źródeł punktowych, takich jak elektrownie lub obiekty przemysłowe, które wykorzystują paliwa kopalne lub biomasę jako paliwo. Proces ten obejmuje trzy etapy:

  • wychwytywanie CO2 wytwarzanego przez wytwarzanie energii lub działalność przemysłową,
  • sprężanie i transportowanie go do miejsca składowania,
  • składowanie poprzez trwałe wprowadzanie do formacji skalnych, takich jak solankowe warstwy wodonośne lub wyczerpane złoża ropy i gazu.

    Hasła encyklopedii na tę literę