Aktualności

5 marca 2024

Briefing WBCSD na temat trendów ESG w 2024 r.

WBCSD przygotowało raport składający się z trendów, które będą mieć wpływ na zrównoważony rozwój w 2024 roku. Mowa o nowych praktykach rynkowych, postępie technologicznym, głosie społeczeństwa obywatelskiego i nie tylko.

28 lutego 2024

EFRAG publikuje pierwszy zestaw Q&A dot. ESRS

Uruchomiona przez EFRAG “ESRS Q&A Platform” zawiera wskazówki i objaśnienia dotyczące wdrażania European Sustainability Reporting Standards. 

28 lutego 2024

Zagrożenia związane z wydobyciem surowców niezbędnych dla infrastruktury OZE

Raport OECD “Mainstreaming Biodiversity into Renewable Power Infrastructure” obrazuje wpływ infrastruktury energii odnawialnej na różnorodność biologiczną. Zawiera także dobre praktyki na rzecz bioróżnorodności w sektorze energetycznym. 

22 lutego 2024

Raportowanie i weryfikacja informacji dot. zrównoważonego rozwoju w największych firmach na świecie

Nowe badanie IFAC oraz AICPA & CIMA identyfikuje globalne trendy i analizuje postęp w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju oraz związanej z nim atestacji na przestrzeni czterech lat.

12 lutego 2024

Kolejny krok UE w stronę zeroemisyjności 

Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie Net-Zero industry Act, zakładającego zwiększoną aktywność UE w zakresie produkcji technologii niezbędnych do dekarbonizacji.

10 lutego 2024

KE proponuje sposoby na redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 r.

Komisja Europejska opublikowała szczegółową ocenę skutków dotyczącą możliwych sposobów osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. Na tej podstawie KE zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. 

8 lutego 2024

2023 rok najcieplejszy w historii pomiarów

Światowa Organizacja Meteorologiczna ogłosiła, że rok 2023 został uznany za najcieplejszy w historii pomiarów. Średnia temperatura w okolicach poziomu wyznaczonego przez Porozumienie Paryskie.

8 lutego 2024

Czy Europa jest na dobrej ścieżce do realizacji SDGs?

Europa musi podjąć zdecydowane kroki, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Przy obecnym tempie działań realizacja niemal jednej trzeciej zadań wskazanych w SDGs stoi pod znakiem zapytania.

8 lutego 2024

Ratingi ESG. Jest porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego 

Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego ratingów w obszarze ESG. Zgodzono się na większą kontrolę agencji ratingowych i ułatwienia dla mniejszych podmiotów.

7 lutego 2024

Do 7,2% spadł wskaźnik cyrkularności globalnej gospodarki 

Z raportu przygotowanego przez Circle Economy Foundation i Deloitte wynika, że globalne wskaźniki cyrkularności gospodarki ulegają pogorszeniu. Udział surowców wtórnych na przestrzeni ostatnich 5 lat spadł z 9,1% do 7,2%. W raporcie wskazano obszary, w których można dokonać szybszych postępów w kierunku gospodarki cyrkularnej.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc