Aktualności

12 lutego 2024

Kolejny krok UE w stronę zeroemisyjności 

Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie Net-Zero industry Act, zakładającego zwiększoną aktywność UE w zakresie produkcji technologii niezbędnych do dekarbonizacji.

10 lutego 2024

KE proponuje sposoby na redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 r.

Komisja Europejska opublikowała szczegółową ocenę skutków dotyczącą możliwych sposobów osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. Na tej podstawie KE zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. 

8 lutego 2024

2023 rok najcieplejszy w historii pomiarów

Światowa Organizacja Meteorologiczna ogłosiła, że rok 2023 został uznany za najcieplejszy w historii pomiarów. Średnia temperatura w okolicach poziomu wyznaczonego przez Porozumienie Paryskie.

8 lutego 2024

Czy Europa jest na dobrej ścieżce do realizacji SDGs?

Europa musi podjąć zdecydowane kroki, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Przy obecnym tempie działań realizacja niemal jednej trzeciej zadań wskazanych w SDGs stoi pod znakiem zapytania.

8 lutego 2024

Ratingi ESG. Jest porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego 

Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego ratingów w obszarze ESG. Zgodzono się na większą kontrolę agencji ratingowych i ułatwienia dla mniejszych podmiotów.

7 lutego 2024

Do 7,2% spadł wskaźnik cyrkularności globalnej gospodarki 

Z raportu przygotowanego przez Circle Economy Foundation i Deloitte wynika, że globalne wskaźniki cyrkularności gospodarki ulegają pogorszeniu. Udział surowców wtórnych na przestrzeni ostatnich 5 lat spadł z 9,1% do 7,2%. W raporcie wskazano obszary, w których można dokonać szybszych postępów w kierunku gospodarki cyrkularnej.

30 stycznia 2024

Efekt Pollyanny a zmiany klimatu

W odniesieniu do postępujących zmian klimatu, coraz częściej pojawia się termin „efekt Pollyanny”. Odwołuje się do koncentrowania się na pozytywnych aspektach, przy jednoczesnym wypieraniu trudności. To fenomen, który może odgrywać istotną rolę w reagowaniu na zagrożenia związane z klimatem.

28 stycznia 2024

Nowy standard GRI dotyczący bioróżnorodności

Dzięki standardowi GRI 101: Biodiversity 2024 organizacje będą w stanie wyczerpująco informować o wpływie na różnorodność biologiczną w ramach własnej działalności oraz łańcucha wartości.

28 stycznia 2024

Zintegrowane podejście do ESG jednym z najważniejszych zadań dla biznesu 

Publikacja ERM Sustainability Institute koncentruje się na dziesięciu trendach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wskazano w niej kluczowe obszary związane z ESG, na które firmy powinny zwrócić większą uwagę.

26 stycznia 2024

EFRAG rozpoczyna serię konsultacji i warsztatów wspierających opracowanie projektów sektorowych ESRS

W lutym 2024 r. EFRAG przeprowadzi serię warsztatów online w celu zebrania opinii na temat aktualnej wersji projektu ESRS – SEC1.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc