Aktualności

20 września 2023

Social Green Deal. Jaką rolę mogą w nim odegrać firmy?

Sprawiedliwa transformacja jest imperatywem dla przyszłości Europejskiego Zielonego Ładu – to jeden z głównych wniosków płynących z  pierwszej odsłony „Sustainability Leadership Salon”, prowadzonego przez CSR Europe i GlobeScan. To inicjatywa, która ma na celu mobilizować kluczowych interesariuszy w  dyskusję dotyczącą realizacji założeń Social Green Deal w latach 2024-2029. 

20 września 2023

TNFD publikuje finalną wersję rekomendacji dot. ryzyk związanych z przyrodą

TNFD opublikowała ostateczną wersję rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z przyrodą oraz ujawniania informacji na ten temat. Grupa zaprezentowała też pakiet dodatkowych wytycznych, mających pomóc uczestnikom rynku w rozpoczęciu zintegrowanej oceny i raportowania działań związanych z przyrodą. Zalecenia mają na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji przez firmy i inwestorów, ostatecznie przyczyniając się do zmiany globalnych przepływów finansowych w kierunku wyznaczonym przez cele Globalnych Ram Różnorodności Biologicznej Kunming-Montreal.

19 września 2023

Jedynie co czwarte miasto uwzględnia w swoich działaniach kwestie sprawiedliwości klimatyczne

Odpowiedź na kryzys klimatyczny to zadanie władz centralnych, prywatnych firm, ale też samorządów. Dostosowanie infrastruktury miejskiej do nowych warunków pogodowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, powinno być traktowane priorytetowo. Zarówno władze, jak i mieszkańcy są zdania, że zmiany klimatyczne i zanieczyszczenia to jedne z największych wyzwań stojących przed miastami na całym świecie.

13 września 2023

GRI i EFRAG deklarują interoperacyjność standardów raportowania

GRI i EFRAG we wspólnym oświadczeniu poinformowały, że osiągnęły wysoki poziom interoperacyjności między swoimi standardami w zakresie raportowania wpływu.

21 sierpnia 2023

Dajmy młodym głos – to oni będą żyli w świecie dotkniętym zmianami klimatycznymi

Kryzys klimatyczny stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, odżywiania, rozwoju i przyszłości dzieci i młodzieży. Miliard młodych osób żyje w krajach wyjątkowo narażonych na jego skutki. Młodzi ludzie powinni mieć wpływ na przeciwdziałania tym zmianom – będą żyli w świecie dotkniętym ich konsekwencjami, więc mają prawo uczestniczyć w procesach decyzyjnych dotyczących przyszłości.

1 sierpnia 2023

Standardy raportowania ESRS są już dostępne

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Przyjęcie pierwszego zestawu standardów, wyznaczonych dla przedsiębiorstw objętych dyrektywą CSRD (the Corporate Sustainability Reporting Directive), jest ważnym krokiem na drodze do stworzenia przejrzystego i porównywalnego systemu raportowania działań firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

10 lipca 2023

Edelman Trust Barometer 2023 Special Report

W rzeczywistości pełnej presji, wyzwań i słabnącej wspólnotowości, konsumenci wymagają od marek więcej, niż jakościowych produktów i usług. Zaangażowanie społeczne firm odpowiada na rosnącą wśród klientów potrzebę bezpieczeństwa.

26 czerwca 2023

ISSB publikuje globalne standardy ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju

Międzynarodowa Rada ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) opublikowała dziś swoje pierwsze standardy – IFRS S1 i IFRS S2. Mają na celu zwiększenie zaufania do informacji na temat zrównoważonego rozwoju, publikowanych przez spółki w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych.

16 czerwca 2023

Nowy monitor aktywności działań klimatycznych od CDP

Nowy monitor aktywności sprawia, że wnioski z danych CDP (Disclosure Insight Action) dotyczących transformacji klimatycznej są pierwszy raz łatwo dostępne na stronie internetowej. Trafią do użytkowników danych klimatycznych na całym świecie i będą jasnym sygnałem dla firm, inwestorów, decydentów i społeczeństwa obywatelskiego.

14 czerwca 2023

Eurosif zaniepokojony propozycją KE ws. nowych standardów ESRS

The European Sustainable Investment Forum wzywa Komisję Europejską do dalszego stosowania Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) zawartych w ostatecznych propozycjach EFRAG z listopada 2022 r.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc