Jak rozwija się wolontariat pracowniczy w Polsce? Wstępne wyniki III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 4 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
26 listopada 2019

Dotyczy firmy: Citi Handlowy, Orange Polska,

Wśród głównych wyzwań w realizacji wolontariatu pracowniczego pracownicy wymieniają problem ze znalezieniem czasu na różnego rodzaju akcje, angażowanie współpracowników do działań oraz kwestie formalne – wynika z wstępnych rezultatów III Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Badanie przygotowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Centrum Wolontariatu. Partnerami badania są Fundacja Orange oraz Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Pobierz infografikę >>>

Pobierz prezentację ze wstępnymi wynikami badań >>>

Ukazały się pierwsze wyniki III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego. Przedpremierowa odsłona zawiera informacje na temat realizowanych programów wolontariatu pracowniczego, świadomości samego pojęcia, korzyści, wyzwań i rozwoju kompetencji w tym zakresie. Pełny raport z badań zostanie upubliczniony z okazji Dnia Wolontariusza.

Wolontariat pracowniczy w firmach

79% osób zatrudnionych w dużych firmach zna pojęcie wolontariatu pracowniczego. W porównaniu z 2012 roku (kiedy opublikowano II edycję badania) nastąpił wzrost o 11%. Od tego czasu także o 10% zwiększyła się liczba dużych firm, posiadających programy wolontariatu pracowniczego.

Przeszkody w realizacji wolontariatu

Warto przyjrzeć się również działaniom utrudniającym wdrażanie programów wolontariatu pracowniczego. Prawie połowa ankietowanych pracowników wskazywała na brak czasu.

Korzyści

Aż 88% respondentów przyznaje, że posiadanie programu wolontariatu pracowniczego ma wpływ na postrzeganie swojego miejsca pracy. Najważniejszymi korzyściami wynikającymi z zaangażowania w różnego rodzaju akcje i inicjatywy są: zadowolenie z pomocy innym, możliwość poznania siebie oraz samorealizacja.

III Ogólnopolskie Badanie Wolontariatu Pracowniczego zostało zrealizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum Wolontariatu. Wcześniejsze edycje ukazały się w latach 2008 i 2012.

Organizatorzy badania: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie

Realizator badania: Puzzle Research

Partnerzy badania: Fundacja Orange, Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga

Partnerzy medialni: Rzeczpospolita, PRoto.pl

Źródło: inf. własna