Aktualności

8 lipca 2020

CEOs urged to push governments to reverse nature loss as a part of green recovery plans

31 NGOs and business groups including the International Chamber of Commerce, WWF, We Mean Business, United Nations Global Compact, the IUCN and Business for Nature, with Responsible Business Forum onboard, have published a letter calling on CEOs to push governments to include ambitious policies to reverse nature loss as part of green recovery plans.

8 lipca 2020

Ochrona bioróżnorodności to sprawa każdego z nas. Firmy na całym świecie dołączają do inicjatywy Business For Nature

Koalicja Business for Nature, której członkiem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zainicjowała Call to Action dotyczące przeciwdziałania utracie bioróżnorodności. Firmy z całego świata wzywają rządzących do wspólnych ambitnych działań na rzecz przyrody.

3 lipca 2020

Polska na 23. miejscu w rankingu państw w Sustainable Development Report 2020

Polska zajęła 23. lokatę (na 193 państwa zrzeszone w ONZ) w rankingu dotyczącym stopnia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

10 czerwca 2020

The European Pact for Sustainable Industry 2030

CSR Europe zainaugorowało kampanię European Pact for Sustainable Industry 2030. Jej celem jest popularyzacja koncepcji zrównoważonego rozwoju jako odpowiedzi na wyzwania związane z koronakryzysem.

10 czerwca 2020

Decydujący moment dla Europy. Naprawa i przygotowanie na następną generację

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie kompleksowego planu odbudowy gospodarki. Aby proces tej odbudowy przebiegał w sposób zrównoważony, równy, solidarny i sprawiedliwy we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska proponuje utworzenie nowego narzędzia służącego odbudowie Next Generation EU, wbudowanego w skuteczny, nowoczesny i odnowiony długoterminowy budżet UE. Komisja przedstawiła również dostosowany program prac na 2020 r., nadając priorytet działaniom niezbędnym do przyspieszenia odbudowy i odporności Europy.

10 czerwca 2020

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia

Komisja Europejska przedstawiła unijną strategię bioróżnorodności. Zakłada ona ochronę co najmniej 30 proc. ekosystemów w UE.

3 czerwca 2020

Nature is everyone’s business. Register now for global leadership event on 15 June

On 15 June, Business for Nature – alongside the World Economic Forum, WBCSD, ICC, UN Global Compact and the IUCN – is hosting the first major global leadership event to discuss nature and its vital role in building a resilient future in a post-coronavirus world. Responsible Business Forum in Poland is a member of BfN coalition.

1 czerwca 2020

Building business resilience: How collective leadership will reverse nature loss

Koalicja Business for Nature, której członkiem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaprasza na konferencję online zaplanowaną na 15 czerwca o godz. 11.00.

26 maja 2020

Konsultacje publiczne unijnego planu w zakresie celów klimatycznych

Do 2050 r. UE planuje osiągnąć neutralność klimatyczną, tzn. zerową emisję gazów cieplarnianych netto. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat pożądanego poziomu ambicji polityki w zakresie klimatu i energii, niezbędnych działań w różnych sektorach oraz konkretnych strategii politycznych służących zwiększeniu poziomu ambicji w dziedzinie klimatu do 2030 r. Konsultacje online, które potrwają do 23 czerwca, mają również na celu zebranie dalszych informacji, w tym planów działania, wytycznych politycznych i badań dotyczących dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

13 maja 2020

Forum OECD nt. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

Organizowane przez OECD Światowe Forum nt. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (Global Forum on Responsible Business Conduct, GFRBC) w tym roku odbędzie się jako konferencja online.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc