Aktualności

21 września 2020

Biznes wzywa rządzących do ambitnych działań na rzecz ochrony bioróżnorodności. Ponad pół tysiąca firm dołączyło do akcji Business for Nature

Ponad 560 firm z całego świata, o łącznych przychodach 4 bln USD, wzywa rządzących do podjęcia natychmiastowych działań w celu odwrócenia negatywnych zmian w środowisku naturalnym.

17 września 2020

Polska na 32. miejscu w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

Jak wynika z jego najnowszej Indeksu Odpowiedzialnego Rozwoju, przygotowanego przez PIE, Polska to kraj o relatywnie niskich nierównościach dochodowych i wysokim poziomie bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym roku do filarów Indeksu dołączono komponent związany z odpowiedzialnością za klimat.

16 września 2020

Unia Europejska chce zwiększyć swoje ambicje klimatyczne

Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, zapowiedziała, że UE swój zwiększy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. z 40 do co najmniej 55 proc. w odniesieniu do poziomu z 1990 r.

27 sierpnia 2020

Czy zielony zwrot jest możliwy? Spadło tempo wykorzystania przez ludzkość zasobów Ziemi

Po raz pierwszy od wielu lat Dzień Długu Ekologicznego (Overshoot Day) przypadł wcześniej w stosunku do ubiegłego roku. Oznacza to, że spadło tempo, w jakim ludzkość zużywa zasoby naturalne na dany rok kalendarzowy.

27 lipca 2020

The Responsible Business Forum in Poland joins the international “Upskill 4 Future” project

Polish employers must swiftly adapt to a new reality by supporting vulnerable workers with upskilling pathways. This is the aim of the new project entitled “Upskill 4 Future”, coordinated by CSR Europe with the support of J.P. Morgan in four EU Member States. In Poland, it is being implemented by the Responsible Business Forum.

27 lipca 2020

Forum Odpowiedzialnego Biznesu partnerem międzynarodowego projektu “Upskill 4 Future”

Polscy pracodawcy muszą szybko przygotować się do nowej rzeczywistości, skutecznie i szybko podnosząc kwalifikacje swoich pracownic i pracowników. To właśnie jest celem nowego projektu “Upskill 4 Future”, koordynowanego przez CSR Europe, przy wsparciu J.P. Morgan, w czterech krajach UE, a w Polsce realizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

8 lipca 2020

CEOs urged to push governments to reverse nature loss as a part of green recovery plans

31 NGOs and business groups including the International Chamber of Commerce, WWF, We Mean Business, United Nations Global Compact, the IUCN and Business for Nature, with Responsible Business Forum onboard, have published a letter calling on CEOs to push governments to include ambitious policies to reverse nature loss as part of green recovery plans.

8 lipca 2020

Ochrona bioróżnorodności to sprawa każdego z nas. Firmy na całym świecie dołączają do inicjatywy Business For Nature

Koalicja Business for Nature, której członkiem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zainicjowała Call to Action dotyczące przeciwdziałania utracie bioróżnorodności. Firmy z całego świata wzywają rządzących do wspólnych ambitnych działań na rzecz przyrody.

3 lipca 2020

Polska na 23. miejscu w rankingu państw w Sustainable Development Report 2020

Polska zajęła 23. lokatę (na 193 państwa zrzeszone w ONZ) w rankingu dotyczącym stopnia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

10 czerwca 2020

The European Pact for Sustainable Industry 2030

CSR Europe zainaugorowało kampanię European Pact for Sustainable Industry 2030. Jej celem jest popularyzacja koncepcji zrównoważonego rozwoju jako odpowiedzi na wyzwania związane z koronakryzysem.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc