Aktualności

31 marca 2020

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje nowych ambicji klimatycznych

Komisja Europejska rozpoczyna internetowe konsultacje społeczne w celu zebrania opinii zainteresowanych stron na temat wzrostu ambicji klimatycznych w UE do 2030 r.

30 marca 2020

Co analiza big data mówi nam o reprezentacji kobiet w zarządach spółek?

Z danych OECD wynika, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w zarządach firm wszystkich branż. 

24 marca 2020

Do 14 maja trwają konsultacje dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych

W związku z zadeklarowanymi przez Komisję Europejską działaniami mającymi na celu wsparcie realizacji celów określonych w Nowym Europejskim Zielonym Ładzie (New EU Green Deal), Komisja rozpoczęła  konsultacje publiczne w sprawie rewizji dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych. Publiczne konsultacje potrwają do 14 maja br.

12 marca 2020

Europejczycy chcą, aby ich urządzenia cyfrowe były łatwiejsze do naprawy lub recyklingu

Jak wynika ze specjalnego badania Eurobarometru, Europejczycy chcą, aby ich urządzenia cyfrowe były łatwiejsze do naprawy lub recyklingu. Prawie 8 na 10 respondentów uważa, że ​​producenci powinni być zobowiązani do ułatwienia naprawy urządzeń cyfrowych, przy czym 64% chce nadal używać swoich obecnych urządzeń przez co najmniej 5 lat, a 85% chce oddać stare.

11 marca 2020

Komisja Europejska ogłasza nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Dzisiaj Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym – jeden z głównych elementów europejskiego zielonego porozumienia , nowego europejskiego programu na rzecz zrównoważonego wzrostu.

25 lutego 2020

Publiczne konsultacje ws. mapy drogowej KE dla raportowania niefinansowego

Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych interesariuszy do przesłania uwag na temat projektu mapy drogowej dla raportowania niefinansowego. Publiczne konsultacje potrwają do 14 maja 2020 r.

31 stycznia 2020

Circular Transition Indicators Tool – narzędzie samooceny firm pod kątem GOZ

WBCSD (Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju) przygotowała zestaw wskaźników oraz narzędzie online umożliwiające firmom dokonanie samooceny pod kątem wpływu na transformację gospodarki ku obiegowi zamkniętemu.

22 stycznia 2020

Koalicja Business for Nature w Davos: firmy apelują o polityki, które stawiają naturę w centrum światowej gospodarki

W ciągu ostatnich miesięcy Business for Nature – globalna koalicja, której członkiem jest także Forum Odpowiedzialnego Biznesu – zaangażowała setki firm z całego świata, aby wypracować jednolite stanowisko w sprawie kryzysu klimatycznego i zagrożenia utraty bioróżnorodności na świecie. Efektem prac jest przedstawiony podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zestaw rekomendacji dla rządów, które mają pomóc w podjęciu przez nie zdecydowanych działań.

22 stycznia 2020

Jak naprawić współczesny kapitalizm? Rozpoczęło się Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

21 stycznia wystartowało kolejne Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. W tym roku spotkanie odbywa się pod hasłem „Interesariusze na rzecz zrównoważonego i spójnego świata”.

14 stycznia 2020

Zgłoś swoje uwagi do planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym

Do 20 stycznia można zgłaszać uwagi do przygotowywanego przez Komisję Europejską planu działań na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc