Aktualności

15 grudnia 2020

Jesteśmy gotowi na bardziej rygorystyczne podejście do walki z kryzysem klimatycznym

Większość Europejek i Europejczyków uważa COVID-19 za największe wyzwanie, przed którym obecnie stoi ich kraj. Jednak walka ze zmianami klimatycznymi pozostaje kwestią kluczową. Jak wynika z badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ankietowani są zdania, że ożywienie gospodarcze po pandemii musi uwzględniać przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu.

10 grudnia 2020

Nations United. Urgent solutions for urgent times [WIDEO]

„Nations United” to pierwszy w swoim rodzaju film, stworzony w 75. rocznicę istnienia ONZ. Powstał z okazji piątej rocznicy przyjęcia #SDGs.

8 grudnia 2020

Biznes coraz częściej sięga po rekomendacje TCFD

Rośnie odsetek firm korzystających rekomendacji Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TFCD), pomyślanych jako zestaw wskazówek przydatnych w raportowaniu danych finansowych związanych z klimatem. 

9 listopada 2020

Materiały z #SDGSummit2020 dostępne do końca listopada

Virtual European SDG Summit 2020, największe w Europie wydarzenie poświęcone CSR i sustainability, zakończyło się 30 października. Było okazją do wymianą wiedzy i inspiracji – zarówno przez biznes, jak i organizacje pozarządowe. Dla tych, którzy nie mogli być z nami na #SDGSummit2020, mamy dobrą wiadomość. 

30 października 2020

Weź udział w konsultacjach nt. Post-2020 Global Biodiversity Framework

Koalicja Business for Nature, której członkiem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prowadzi konsultacje dotyczące Post-2020 Global Biodiversity Framework. Potrwają one do 17 listopada.

29 października 2020

Forum Odpowiedzialnego Biznesu na European SDG Summit 2020

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako krajowy partner CSR Europe aktywnie włączył się w organizację European SDG Summit 2020. Wydarzenie odbywa się pod hasłem “Impactful Partnerships to Build Back Better”, podkreślając znaczenie współpracy dla zrównoważonego rozwoju, co stało się szczególnie istotne w kontekście pandemii. SDG Summit odbywa się w dniach 26-30 października br. w formule online.

19 października 2020

Upskilling the Workforce for the New Era: the Challenge of Employee Engagement

This year, the European SDG Summit will focus on “Impactful Partnerships to Build Back Better”. Join us and 5.000 Change-Makers at the biggest sustainability event of the year, covering a wide array of sustainability topics in 55 high-level sessions.

21 września 2020

Biznes wzywa rządzących do ambitnych działań na rzecz ochrony bioróżnorodności. Ponad pół tysiąca firm dołączyło do akcji Business for Nature

Ponad 560 firm z całego świata, o łącznych przychodach 4 bln USD, wzywa rządzących do podjęcia natychmiastowych działań w celu odwrócenia negatywnych zmian w środowisku naturalnym.

17 września 2020

Polska na 32. miejscu w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

Jak wynika z jego najnowszej Indeksu Odpowiedzialnego Rozwoju, przygotowanego przez PIE, Polska to kraj o relatywnie niskich nierównościach dochodowych i wysokim poziomie bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym roku do filarów Indeksu dołączono komponent związany z odpowiedzialnością za klimat.

16 września 2020

Unia Europejska chce zwiększyć swoje ambicje klimatyczne

Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, zapowiedziała, że UE swój zwiększy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. z 40 do co najmniej 55 proc. w odniesieniu do poziomu z 1990 r.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc