Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Od początku istnienia, czyli od 1924 r., wspiera społeczno‑gospodarcze programy rządowe oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.

Współcześnie Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju, realizuje i jest pomysłodawcą wielu programów, służących rozwojowi gospodarczemu Polski. Prowadzi programy wspierania eksportu oraz infrastrukturalne, rozwija system poręczeń i gwarancji. Uczestniczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej, a także w realizacji programów związanych z poprawą sytuacji na rynku mieszkaniowym. Dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Zarządza kilkoma programami i inicjatywami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej na temat misji, wartości i wizji banku.

Mając za zadanie szeroko pojmowany rozwój Polski, poza aktywnością w obszarze finansowania programów służących wprost gospodarce, BGK już 10 lat temu powołał fundację, której zadaniem jest realizacja programów rozwoju społecznego.

Misją Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego jest tworzenie przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu banku. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!” i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych oraz programów edukacji obywatelskiej: „Młody Obywatel” i „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.

Więcej informacji na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacji BGK.