targicsr-banner

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”

„Przedsiębiorstwo Fair Play” to certyfikat, który już od 20 lat wzmacnia wizerunek polskich przedsiębiorstw oraz buduje zaufanie do firm, ułatwiając nawiązywanie współpracy z partnerami biznesowymi, organizacjami społeczności lokalnej i regionalnej oraz innymi jednostkami. Laureaci programu to wyjątkowe firmy, w których tworzone są coraz ciekawsze i dostosowane do potrzeb pracowników miejsca pracy, umiejętnie prowadzony jest dialog z klientami czy dostawcami i poszukiwane są innowacyjne rozwiązania. „Przedsiębiorstwa Fair Play” angażują się w inicjatywy lokalne, jednocześnie dbają o środowisko naturalne. Na pierwsze miejsce wśród działań z zakresu CSR wybijają się inicjatywy prospołeczne, jak np. pomoc potrzebującym, warsztaty dla dzieci, rozwój sportu i ekologiczne. Przedsiębiorstwa implementują rozwiązania, które optymalizują zużycie energii, wody, zużycie papieru i innych zasobów, pomagają zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, współpracują z fundacjami, prowadzą zajęcia w szkołach, pomagają lokalnym klubom sportowym. Można powiedzieć, że każdy nasz Laureat ma swój własny pomysł na realizację działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Zależy on w głównej mierze od otoczenia, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje, ale również od zainteresowań właścicieli czy pracowników.

Na Targach CSR

Na stoisku zaprezentujemy różnorodne działania z zakresu CSR realizowane przez Laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Pokażemy, że polskie przedsiębiorstwa stały się świadome tego, jak ważne są inicjatywy podejmowane na rzecz pracowników, środowiska czy społeczności lokalnych.

Linki