targicsr-banner
banner-1200

Już dzisiaj można pobrać plik PDF folderu i zapoznać się z przebiegiem wydarzenia, zaplanować swoje uczestnictwo w Targach CSR. Czytelnicy znajdą w nim opisy wystawców, mapę stoisk, a także przebieg części konferencyjnej – rozkład paneli i eksperckich wystąpień.
Pobierz folder


Wieslaw Ciuruś

Dyrektor Operacyjny Makroregionu w Jeronimo Martins Polska S.A. Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem inicjatyw poprawiających efektywność i skuteczność działania przedsiębiorstwa. Z firmą związany od 1999 roku. Jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu rozwijał mechanizmy efektywnego zarzadzania pracą sklepów oraz koordynacją działań związanych z rozwojem centrów dystrybucyjnych. Jako Dyrektor Generalny w Jeronimo Martin Drogerie i Farmacja Sp. z o.o, a także w Bliska Spółka z o.o. zarządzał siecią drogerii Hebe oraz aptek Na zdrowie. Jego ogromnym sukcesem było przekształcenie planów strategicznych w realne rozwiązania biznesowe.

Wystąpienie:

 • 14:40–15:30 – Sala konferencyjna – Zero waste! Jak zapobiegać problemowi marnowania żywności?

Arkadiusz Ciesielski

Obecnie w Zespole ds. Relacji ze Społecznościami Lokalnymi w obszarze Komunikacji Korporacyjnej PKN ORLEN. Posiada 20 letni staż pracy w branży Public Relations. W spółce od 2001 roku pełnił m.in. funkcję starszego specjalisty ds. komunikacji w Biurze Prasowym, a także członka zespołów ds. zarządzania sytuacją kryzysową, restrukturyzacji, kształtowania kultury korporacyjnej, CSR oraz funkcję redaktora naczelnego w zespole mediów wewnętrznych. Autor kilkuset komunikatów, odpowiedzi i artykułów prasowych publikowanych przez największe media ogólnopolskie. Prowadzący i współorganizator uroczystych wydarzeń okolicznościowych w Spółce m.in. konferencji z udziałem przedstawicieli zarządu, władz państwowych, ministerstw, służb mundurowych, duchowieństwa wyższego szczebla.

Wystąpienie:

 • 15:40-16:30 – Sala konferencyjna – Współpraca ze społecznościami. Dialog w mieście, dialog lokalny.

Katarzyna Czayka-Chełmińska

Prezeska Fundacji Szkoła Liderów, ekspertka w zakresie przywództwa lokalnego. Od 12 lat kieruje jednym z najbardziej zaawanasowanych programów rozwojowych dla liderów lokalnych – Programem Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Współautorka koncepcji Szkoły Liderów Miast realizowanej od 2016 roku w średnich miastach w Polsce oraz metodologii tutoringu – indywidualnego wspierania w rozwoju liderów. Mediatorka, trenerka umiejętności społecznych, superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Współautorka publikacji „O przywództwie. Podręcznik liderski” (2016), oraz „Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów”.

Wystąpienie:

 • 15:40-16:30 – Sala konferencyjna – Współpraca ze społecznościami. Dialog w mieście, dialog lokalny

Agnieszka Dejna

pomysłodawczyni, liderka i najlepsza rzeczniczka Browaru Spółdzielczego, ale też rzeczniczka Sprawy, jaką jest sensowna praca dla osób z niepełnosprawnością. Twarda menadżerka i osoba z wizją. Zamienia marzenia na cele i robi to, co wielu wydaje się niemożliwe. Społecznik Roku 2017 według Newsweeka, Człowiek, który zmienia biznes według Forum Odpowiedzialnego Biznesu, autorka wielu publikacji i opracowań dotyczących ekonomii społecznej. Współzałożycielka spółdzielni socjalnej Browar Spółdzielczy z Pucka, dającej stabilną pracę 18 osobom z niepełnosprawnością intelektualną. To pierwszy browar spółdzielczy w Polsce.

Wystąpienie:

 • 13:40–14:40 – Sala konferencyjna – 1+1+1=5 czyli o efekcie synergii we współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju lokalnego

Zbigniew Gajewski

Dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, ponadto niezależny konsultant i promotor innowacji biznesowych i społecznych. Autor bloga Nowe Idee (www.gajewski.net.pl), w którym zajmuje się przyszłością kapitalizmu i wpływu rewolucji cyfrowej na gospodarkę i społeczeństwo. Ekspert w zakresie organizacji eventów, komunikacji społecznej i wizerunku, etyki biznesu i CSR.

Wystąpienie:

 • 12:40 – 13:30 – Sala konferencyjna – Praca dzisiaj i praca jutra. Czego się obawiamy i na co mamy nadzieję?

Monika Hinc

Z wykształcenia socjolog. Zawodowo prowadzi własną działalność gospodarczą, pracując jako doradca i trener biznesu. Obecnie jej kluczowym obszarem zaangażowania jest rola jest rola Head of Talent w firmie Scalac.

Od pięciu lat koordynuje pomorską inicjatywą Forum Inicjowania Rozwoju, której celem jest budowanie współpracy międzysektorowej na Pomorzu, na rzecz zrównoważonego rozwoju. Angażuje pomorski biznes, samorząd i organizacje pozarządowe do realizacji inicjatyw partnerskich przyczyniających się w praktycznym wymiarze do rozwoju lokalnych społeczności.

Wystąpienie:

 • 13:40-14:40 – Sala konferencyjna – 1+1+1=5 czyli o efekcie synergii we współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju lokalnego

Ewelina Jabłońska-Gryżenia

Menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w firmie AmRest, która w 16 krajach zarządza globalnymi markami w branży restauracyjnej: KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks. W tej roli odpowiada za strategię CSR, projekty społeczne, raportowanie wskaźników niefinansowych grupy kapitałowej oraz program Harvest, czyli przekazywania nadwyżek żywności potrzebującym.

Wystąpienie:

 • 14:40–15:30 – Sala konferencyjna – Zero waste! Jak zapobiegać problemowi marnowania żywności?

Magdalena Kempiński

Dyrektor komunikacji Grupy Veolia w Polsce, członek zarządu Fundacji Veolia Polska. Ekspert z zakresu budowania strategii komunikacji i pozycjonowania marki, kreowania spójnego wizerunku i reputacji firmy wśród interesariuszy. Przez ostatnie 6 lat związana z Veolią, wcześniej przez 13 lat pracująca dla wiodących mediów ogólnopolskich, m.in. Pulsu Biznesu, Rzeczpospolitej. Posiada doskonałą znajomość narzędzi online, dzięki kilkuletniej pracy w największym portalu internetowym Onet.pl.

Wystąpienie:

 • 15:40-16:30 – Sala konferencyjna – Współpraca ze społecznościami. Dialog w mieście, dialog lokalny

Robert Korzeniowski

Otrzymał tytuł Ambasadora Dobrej Woli UNICEF w styczniu 2017 roku. Ten światowej sławy sportowiec i CZTEROKROTNY mistrz olimpijski już od 11 lat wspiera działalność organizacji. Zaangażowanie Roberta Korzeniowskiego ma swoje realne odzwierciedlenie w liczbie osób, które włączają się w działania organizacji, przede wszystkim jednak przekłada się na konkretne środki finansowe przekazywane przez Darczyńców na ratowanie życia i zdrowia dzieci. W ubiegłym roku Ambasador wziął udział w dwóch misjach UNICEF – do Syrii i Jordanii i wspólnie z organizacją apelował o pomoc dla ofiar wojny w Syrii.

Wystąpienie:

 • 10:40-11:45 – Sala konferencyjna – Rola biznesu w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju – panel dyskusyjny

Łukasz Ludwisiak

W Lafarge od 2011. Z wykształcenia przyrodnik. W ramach studiów zdobywał doświadczenie zagraniczne w dziedzinie ekologii (Rosja) i ochrony przyrody (Szwecja). Od początku pracy zaangażowany w proces uzyskiwania decyzji środowiskowych i koncesjonowania złóż kruszyw. Odpowiedzialny za zarządzanie różnorodnością biologiczną na obszarach we władaniu Lafarge w Polsce. Członek zespołów pracujących nad rozwojem zakładów górniczych i łagodzeniem negatywnego wpływu na środowisko oraz społeczności lokalne. Kieruje na poziomie kraju procesem zarządzania interesariuszami. Odpowiada za wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju w organizacji.

Wystąpienie:

 • 15:40-16:30 – Sala konferencyjna – Współpraca ze społecznościami. Dialog w mieście, dialog lokalny

Kinga Markert

Mediator, moderator, trener, konsultant w sytuacjach kryzysu i konfliktu. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, pracowniczych, wielostronnych, społecznych i gospodarczych. Łączy doświadczenie pracy zewnętrznego konsultanta ze znajomością realiów i kultury wewnątrz firmy – przez osiem lat była trenerem i kierownikiem projektów w biznesie. Założyła w 2007 r. i do tej pory prowadzi firmę Markert Mediacje, partner w firmie Konsultacje Społeczne. Ekspert na liście mediatorów OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). Absolwentka Wydziału Psychologii UW.

Wystąpienie:

 • 15:40-16:30 – Sala konferencyjna – Współpraca ze społecznościami. Dialog w mieście, dialog lokalny

Dr Michał Mazur

Doktor nauk o polityce Uniwersytetu Warszawskiego, polityk społeczny, doradca CSR.
Temat obronionej rozprawy doktorskiej: „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zatrudnienie osób niepełnosprawnych”. W ramach pracy doktorskiej autor opracował standardy CSR-D – Niepełnosprawność i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, wskazujące w jaki sposób do strategii i działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw włączać osoby z niepełnosprawnością.

Obecnie pracujący jako Główny Specjalista w Zespole Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Wystąpienie:

 • 13:40-14:40 – Sala konferencyjna – 1+1+1=5 czyli o efekcie synergii we współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju lokalnego

Andżelika Możdżanowska

8 lutego 2018 r. powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pełni także funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 18 października 2017 powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Przed rozpoczęciem działalności parlamentarnej pracowała jako dziennikarz, nauczyciel szkół ponadgimnazjalnych oraz wykładowca akademicki. Prowadziła Centrum Obsługi Biznesu, zajmując się m.in. doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy UE. Założycielka Stowarzyszenia „Po prostu Pomagam”, organizatorka akcji społecznych i charytatywnych na rzecz chorych dzieci, a także akcji krwiodawstwa na rzecz szpitali w Wielkopolsce „Kropla życia”.

Wystąpienie:

 • 9:15-9:25 – Sala konferencyjna – Otwarcie Targów CSR
 • 10:40-11:45 – Sala konferencyjna – Rola biznesu w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju – panel dyskusyjny

Łukasz Otta

Specjalizuje się w tworzeniu strategii sprzedażowej dla nowych rozwiązań firmy Siemens w branżach przemysłowych. Swoje rekomendacje opiera o najnowsze trendy w przemyśle, analizę rynków lokalnych i globalnych, a przede wszystkim o bliskie kontakty z przedstawicielami różnych środowisk przemysłowych i naukowych.

Jego zainteresowania oscylują wokół tematyki nowoczesnych technologii z pogranicza elektroautomatyki oraz informatyki, co w przełożeniu na rynek oznacza działania w realiach czwartej rewolucji przemysłowej. W swojej pracy stawia na aspekt diagnozy potrzeb w zakresie innowacyjności u klientów. Zajmuje się też edukacją rynku w obszarze digitalizacji przemysłu oraz efektywności energetycznej, głównie dla branży spożywczej.

Wystąpienie:

 • 10:40-11:45 – Sala Konferencyjna – Rola biznesu w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju – panel dyskusyjny

Magdalena Pękacka

Dyrektorka Forum Darczyńców w Polsce. Z Forum związana od jedenastu lat. Prowadzi projekty edukacyjne, badawcze i działania rzecznicze. Współautorka „Standardów działania fundacji korporacyjnych” wydanych przez Forum Darczyńców w 2015 roku, inicjatorka i redaktorka trzech edycji badań „Fundacje korporacyjne w Polsce” (2007, 2012, 2017) oraz podręcznika dla organizacji społecznych pt. „Standardy mierzenia efektów działań” (2017). Była Sekretarzem Grupy Roboczej organizacji społecznych, która w latach 2009-2014 pracowała nad zmianami przepisów o zbiórkach publicznych. Wiceprezeska Zarządu europejskiej sieci DAFNE (Donors and Foundations Network in Europe). Ekspertka ds. prawa fundacyjnego Europejskiego Centrum Fundacji w Brukseli. Autorka artykułów dotyczących organizacji pozarządowych i społecznego zaangażowania biznesu.

Wystąpienie:

 • 13:40-14:40 – Sala Konferencyjna – 1+1+1=5 czyli o efekcie synergii we współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju lokalnego

Irena Pichola

Od 1 maja 2015 jest szefem zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej (Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe).

W propagowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu jest zaangażowana od 15 lat. Przez ostatnie 8 lat zajmowała stanowisko Lidera zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC. Pracowała z największymi firmami w Polsce, realizując ponad 300 projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju i CSR.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, posiada brytyjski certyfikat marketingowy i tytuł „Chartered Marketer” oraz jako jedyna osoba w Polsce i regionie uczestniczy w prestiżowym programie World Business Council for Sustainable Development.

Wystąpienie:

 • 14:40-15:30 – Sala Konferencyjna – Zero waste! Jak zapobiegać problemowi marnowania żywności?

Izabela Rakuć-Kochaniak

Dyrektor ds. CSR i członek zarządu Fundacji Veolia Polska w Grupie Veolia w Polsce. W 2016 roku doradca zarządu w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych SA, w latach 2011-2016 Dyrektor i Prezes Zarządu Fundacji PZU. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Informedia Polska, Urzędzie Regulacji Energetyki i Kancelarii Prezydenta RP. Absolwentka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz London School of Economics and Political Science w Wielkiej Brytanii w obszarze stosunków międzynarodowych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Public Relations (SGH) i CSR (Akademia Leona Koźmińskiego). Wieloletni członek Rady Fundacji Dorastaj z Nami i komisji rewizyjnej Forum Darczyńców w Polsce.

Wystąpienie:

 • 10:40-11:45 – Sala Konferencyjna – Rola biznesu w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju – panel dyskusyjny

Magdalena Rzeszotalska

Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR Polpharmy, od 19 lat związana z największą polską firmą farmaceutyczną. Odpowiada za całokształt działań Grupy Polpharma w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, a także realizację strategii społecznej odpowiedzialności firmy. Inicjatorka kluczowych inicjatyw CSR Polpharmy, takich jak m.in. program etyczny i zrównoważony łańcuch dostaw. W latach 2016-2017 członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów.

Wystąpienie:

 • 13:40-14:40 – Sala Konferencyjna – 1+1+1=5 czyli o efekcie synergii we współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju lokalnego

Dorota Strosznajder

Jest wieloletnim dyrektorem działu komunikacji korporacyjnej firmy Henkel w Polsce i krajach bałtyckich, pełnomocnikiem zarządu ds. odpowiedzialności społecznej oraz Ambasadorem Różnorodności w polskim oddziale firmy. Do jej obowiązków należy kreowanie i wdrażanie strategii komunikacji i CSR dla Henkla. W polskim oddziale firmy realizuje także programy networkingu i wspierania karier kobiet menedżerek oraz programy mentoringowe. Jest inicjatorką i współorganizatorką corocznego wydarzenia branżowego Kongres Różnorodności oraz programu społecznego adresowanego do kobiet „W drodze do pracy”. Aktywnie propaguje ideę odpowiedzialności społecznej biznesu biorąc udział jako gość i panelistka w wielu wydarzeniach z zakresu CSR. W 2017 r. otrzymała prestiżową nagrodę FOB „Ludzie, którzy zmieniają biznes” w kategorii „Różnorodność”.

Wystąpienie:

 • 12:40-13:30 – Sala Konferencyjna – Praca dzisiaj i praca jutra. Czego się obawiamy i na co mamy nadzieję?

Marzena Strzelczak

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku łączy je z pracą w Zarządzie dotyczącą strategicznego rozwoju organizacji, a od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi.

Wystąpienie:

 • 10:40-11:45 – Sala Konferencyjna – Rola biznesu w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju – panel dyskusyjny
 • 15:00-17:00 – Sala Paryż B – EU Talent – narzędzia rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Michał Szułdrzyński

I zastępca redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”, szef magazynu „Plus Minus”. W „Rzeczpospolitej” pracuje od 2008 roku, gdzie był zastępcą potem szefem działu krajowego. Wcześniej był redaktorem naczelnym kwartalnika „Nowe Państwo”, współtworzył pismo „Pressje”. Prowadził programy publicystyczne w TVP Info i Polsat News oraz Drugim Programie Polskiego Radia. Pochodzi z Krakowa, ukończył studia filozoficzne na UJ.

Wystąpienie:

 • 10:40-11:45 – Sala konferencyjna – Rola biznesu w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju – panel dyskusyjny

Adam Targowski

Adam Targowski pełni funkcję menedżera ds. zrównoważonego rozwoju w Skanska Commercial Development Europe – spółce biurowej realizującej inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zespół, którym kieruje, jest odpowiedzialny za wyznaczanie projektom celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także certyfikację budynków biurowych grupy Skanska w tej części Europy i inwestycji mieszkaniowych w Polsce. Do jego zadań należy m.in. wsparcie zespołu projektowego w zagadnieniach związanych z tematami Health & Wellbeing, polegającymi na tworzeniu zdrowej i komfortowej przestrzeni biurowej, jak również kształtowaniu przestrzeni publicznej, zgodnie z ideą placemakingu – w taki sposób, aby były przyjazne dla ludzi i otwarte dla lokalnych społeczności. Zespół Adama współpracuje z najemcami w działaniach mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie efektywnego wykorzystywania przestrzeni biurowych oraz nowych technologii.

Wystąpienie:

 • 15:40-16:30 – Sala konferencyjna – Współpraca ze społecznościami. Dialog w mieście, dialog lokalny

Katarzyna Teter

Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku Zachodnim WBK. Koordynuje działania CSR, odpowiada za przygotowanie raportów CSR, wdrożenie i realizację strategii CSR. Z wykształcenia dziennikarka, tematyką CSR zajmuje się od 7 lat. Absolwentka studiów podyplomowych z „Zarządzania marką” na SGH oraz „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” na Akademii Leona Koźmińskiego.

Wystąpienie:

 • 10:40-11:45 – Sala konferencyjna – Rola biznesu w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju – panel dyskusyjny

Joanna Wszeborowska

Dyrektor HR w Grupie ERGO Hestia. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno w polskich, jak i międzynarodowych organizacjach, m.in. w: Grupie BNP Paribas, ING, Thomson Reuters czy Energa. Jest finalistką 4. edycji konkursu Play Top HR Manager 2012 na najlepszego polskiego HR-owca, a także doktorantką oraz wykładowcą na studiach MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wystąpienie:

 • 12:40-13:30 – Sala konferencyjna – Praca dzisiaj i praca jutra. Czego się obawiamy i na co mamy nadzieję?