targicsr-banner

Bureau Veritas Polska

Usługi TIC w zakresie Zrównoważonego Rozwoju

Aktualne strategie CSR traktujemy nie tylko przez pryzmat – niezmiennie istotnych – działań filantropijnych i etycznych ale przede wszystkim poprzez kompleksowe i odpowiedzialne podejście do funkcjonowania w biznesie. Tłumaczymy wartości CSR na konkretne działania i wymierne strategie rozwoju.

Wspieramy naszych Klientów w zrównoważonym rozwoju oferując:

 • obliczanie, a także weryfikację śladu węglowego z podziałem na produkt i organizację;
 • audyty odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostaw (SMETA, PSCI);
 • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym certyfikację w łańcuchu dostaw wyrobów gospodarki leśnej, rolnictwa i rybołówstwa;
 • szkolenia z zakresu odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju;
 • weryfikację i opiniowanie raportów CSR w zakresie adekwatności, dokładności oraz jakości informacji w nich zawartych (wg. standardów GRI);
 • weryfikację i certyfikację w łańcuchu dostaw biomasy oraz biopaliw;
 • certyfikację systemu odpowiedzialności społecznej wg. SA8000 (Social Accountability);
 • certyfikację systemów zarządzania: ochroną środowiska (wg standardów ISO 14001), bezpieczeństwem i higieną pracy (wg. OHSAS 18001 / ISO 45001), efektywnością energetyczną (ISO 50001);
 • weryfikację i walidację EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme)
 • usługi HSE (Health, Safety, Environment), w tym m.in: audyty zgodności i wymagań prawnych HSE, ocenę bezpieczeństwa maszyn, ocenę bezpieczeństwa procesowego, wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem (ATEX 99/92/EC);
 • szkolenia z zakresu systemów zarządzania ochroną środowiska, BHP oraz efektywnością energetyczną;
 • analizę cyklu życia (LCA).

Więcej o Bureau Veritas

Założona w 1828 roku, firma Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification) dostarczając wysokiej jakości usługi mające na celu pomoc klientom w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną. Najważniejszą cechą naszej firmy jest nastawienie na jakość usług i satysfakcję klienta, a największym atutem są ludzie. Zatrudniamy 73 000 pracowników w 140 krajach, na wszystkich kontynentach (w Polsce, Bureau Veritas istnieje od 1958 roku).

Linki