The Business Leaders Guide to Climate Adaptation & Resilience

The Business Leaders Guide to Climate Adaptation & Resilience

Publikacja przygotowana przez WBCSD ma wesprzeć decydentów wyższego szczebla w procesie integracji działań proklimatycznych ze strategią organizacyjną i ładem korporacyjnym firmy.

Dokument składa się z dziewięciu modułów, zawierających studia przypadków, praktyczne narzędzia i ramy ułatwiające podejmowanie działań związanych z mitygacją adaptacją do zmiany klimatu.

Raport jest dostępny tutaj»

Źródło: wbcsd.org