Sustainable inclusion of migrants into society and labour market

Sustainable inclusion of migrants into society and labour market

Raport „Sustainable inclusion of migrants into society and labour market” został opracowany przez Komisję Europejską. W publikacji przedstawiono narzędzia, które mają na celu stworzenie warunków dla większego włączenia migrantów w życie społeczne, gospodarcze oraz polityczne. 

Obecnie w Unii Europejskiej mieszka około 22,3 miliona obywateli państw trzecich (4,4% całkowitej populacji UE). Jednym z największych wyzwań stojących przed rządami państw jest zapewnienie, aby migranci i uchodźcy w pełni uczestniczyli w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym.

Niniejszy raport dotyczy różnych polityk, inicjatyw i praktyk związanych z włączeniem migrantów w Europie. Skupia się on w szczególności na zintegrowanych podejściach do włączenia migrantów i dostępnych funduszach UE na wsparcie tych działań.

Pobierz publikację>>>