Raport z badania „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”

Raport z badania „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”

Celem badania „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, była charakterystyka stosunku i postaw Polaków do rozwiązań konsumenckich wspierających ochronę środowiska i gospodarkę obiegu zamkniętego. Badanie miało również na celu sprawdzenie poziomu wiedzy o postawach proekologicznych, jej wpływu na podejmowane decyzje oraz pozyskanie informacji na temat postrzegania społecznej odpowiedzialności korporacji. To również pierwsze tego typu badanie sprawdzające postawy Polaków wobec globalnych wyzwań określonych przez ONZ.

Pobierz raport z badania „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego” >>>

Co trzeci Polak nie segreguje śmieci

Mimo wprowadzania kolejnych regulacji dotyczących segregowania odpadów, ich sortowanie deklaruje tylko 66% Polaków – wynika z badania ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Może to mieć związek z niską świadomością na temat selekcji śmieci. Tylko 15% respondentów potrafiłoby poprawnie posegregować przykładowe artykuły podczas wyrzucania. Czytaj więcej >>>

(Nie)ekologiczne zakupy Polaków

Polacy chętnie korzystają z używanych produktów. Niemal połowa respondentów korzysta z opcji naprawiania posiadanych przedmiotów. Co trzeci badany chętnie korzysta z rożnego rodzaju wypożyczalni. Jednocześnie 38% Polaków przyznaje, że kupuje więcej niż naprawdę potrzebuje, a przy zakupie żywności lub kosmetyków aspekt środowiskowy jest jednym z najmniej istotnych. Blisko połowa nie korzysta na zakupach z toreb wielorazowego użytku. Czytaj więcej >>>

Zdrowie i dobrobyt to priorytety Polaków na drodze do zrównoważonego rozwoju

Badanie ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazuje, które Cele Zrównoważonego Rozwoju są, zdaniem mieszkańców Polski, najbardziej priorytetowe. Najwyżej oceniono kwestie odnoszące się do jakości życia i własnego samopoczucia, czyli „zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu” (26%) oraz „wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa” (22%). Również 22% wskazań uzyskał cel dotyczący przeciwdziałania zmianom klimatu, co oznacza, że Polacy przywiązują coraz większą wagę do zagadnień środowiskowych. Czytaj więcej >>>

Polacy wzywają firmy do przeciwdziałania zmianom klimatu

Badanie pokazuje, jak Polacy  postrzegają odpowiedzialność firm za zrównoważony rozwój i które z wyzwań uznają za najważniejsze. Najwyższy procent wskazań otrzymały działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego, które wiążą się z realnym zmniejszeniem oddziaływania firm na środowisko. Ankietowani za najpilniejsze zadania dla biznesu uznali kolejno: przechodzenie na odnawialne źródła energii oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Dopiero trzecie miejsce zajęły akcje proekologiczne. Czytaj więcej >>>

Pobierz raport z badania ,,Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego” >>>

Informacja o badaniu

Organizator: ARC Rynek i Opinia

Partner merytoryczny: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerzy główni raportu: BNP Paribas oraz Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Partnerzy wspierający: L’Oréal oraz Kompania Piwowarska