Polacy wzywają firmy do przeciwdziałania zmianom klimatu

30 września 2019

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, Kompania Piwowarska, L'Oréal Polska,

Nie akcje ekologiczne ani zdrowe produkty, a przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to według Polaków najważniejsze zadanie dla firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polacy oczekują od przedsiębiorstw przechodzenia na odnawialne źródła energii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało wyniki badania na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli planu Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2030 roku. To pierwsze tego typu badanie sprawdzające postawy Polaków wobec globalnych wyzwań określonych przez ONZ.

Badanie pokazuje, jak Polacy  postrzegają odpowiedzialność firm za zrównoważony rozwój i które z wyzwań uznają za najważniejsze. Najwyższy procent wskazań otrzymały działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego, które wiążą się z realnym zmniejszeniem oddziaływania firm na środowisko. Ankietowani za najpilniejsze zadania dla biznesu uznali kolejno: przechodzenie na odnawialne źródła energii oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Dopiero trzecie miejsce zajęły akcje proekologiczne.

Pobierz infografikę >>>

– Badanie dowodzi, że trzeba więcej mówić o roli Celów Zrównoważonego Rozwoju, które dobrze pokazują, na jakich działaniach trzeba się skupić. Ważną rolę w procesie zmian odgrywają firmy. Powinny wspierać nie tylko inicjatywy społeczne, ale też wdrażać rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu i w ten sposób przyczyniać się do przeciwdziałania zmianom klimatu – mówi Tadeusz Joniewicz, menedżer ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czytaj więcej o najważniejszych SDGs dla Polaków >>>

25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku  przyjęto „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Jej ważnym elementem są 

Cele Zrównoważonego Rozwoju. Stanowią one mapę głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Ich realizacja ma uczynić życie na Ziemi lepszym dla całego  ekosystemu, a przede wszystkim stworzyć szansę na rozwój dla przyszłych pokoleń. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) stały się ważnym punktem odniesienia dla krajów, organizacji pozarządowych i biznesu. Ich duże znaczenie wynika między innymi z tego, że odnoszą się do wszystkich państw, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, a na możliwości ich realizacji warto patrzeć nie tylko z globalnego, ale też z krajowego punktu widzenia. Więcej informacji na platformie Forum Odpowiedzialnego Biznesu poświęconej SDGs.

Informacja o badaniu

Organizator: ARC Rynek i Opinia

Partner merytoryczny: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerzy główni raportu: BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Partnerzy wspierający: L’Oréal oraz Kompania Piwowarska

Celem badania była charakterystyka stosunku i postaw Polaków do rozwiązań konsumenckich wspierających ochronę środowiska i gospodarkę obiegu zamkniętego.

Badanie miało również na celu sprawdzenie poziomu wiedzy o postawach proekologicznych, jej wpływu na podejmowane decyzje oraz pozyskanie informacji na temat postrzegania społecznej odpowiedzialności korporacji.

Metodologia

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (ankiety online na ePanel.pl), na reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejsca zamieszkania oraz regionu grupie Polaków w wieku od 18-65, N=1001. Termin realizacji: 7.08.2019-18.08.2019 r.